Tin tức mới nhất

Thông báo của Sở GDCK HCM vv MSB phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

27/09/2022

Báo cáo tài chính

Công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 Riêng lẻ

09/08/2022

Chỉ tiêu tài chính hợp nhất – Năm 2021 - (đơn vị: tỷ đồng)

Tổng tài sản

203.665

Vốn điều lệ

15.275

Vốn chủ sở hữu

22.037

Lợi nhuận trước thuế

5.088

Lợi nhuận sau thuế

4.034

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ/CP)

183,1 nghìn tỷ đồng

CAR

2.704

NPL

1,2%

CIR

37,1%

Thông tin Đại hội cổ đông
Tài liệu dành cho Nhà Đầu tư
Đăng ký nhận thông tin
Quan hệ nhà đầu tư
Nhận thông tin trực tiếp vào email của bạn các thông tin mới nhất

Chặng đường chuyển mình của MSB

insert image here

Tổng tài sản (Tỷ đồng)

insert image here

CASA (tỷ đồng)

Chặng đường chuyển mình của MSB

insert image here

Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)

insert image here

Hiệu quả sinh lời

Liên hệ Phòng Quan hệ Nhà đầu tư

Ngân hàng MSB

VIETNAM MARITIME COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (MSB)

Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

insert image here Tel: 0243 7718989 
insert image here Ext: 8508
insert image here Email:  ir@msb.com.vn