Đa dạng giải pháp giao dịch ngoại tệ với tỷ giá cạnh tranh và bảo đảm phòng ngừa rủi ro thị trường​

Khám phá ngay

Giao dịch giao ngay SPOT

Khám phá ngay!​

CẦN TƯ VẤN TRỰC TIẾP?

Cung cấp kênh đầu tư mới, đầu tư nguồn lực trong thời gian dài với tỷ suất sinh lời hợp lý

Xem các sản phẩm

Giao dịch tiền tệ liên ngân hàng

Giao dịch tiền gửi và cho vay ngắn hạn giữa các tổ chức tín dụng

CẦN TƯ VẤN TRỰC TIẾP?

Bảo lãnh

Tài trợ 100% không tài sản bảo đảm trong một số trường hợp

CẦN TƯ VẤN TRỰC TIẾP?

​​Giải pháp tài trợ linh hoạt. Tối đa hóa lợi ích doanh nghiệp.

Xem tất cả các giải pháp

Dịch vụ thanh toán quốc tế

Đáp ứng đa dạng các nhu cầu của khách hàng

CẦN TƯ VẤN TRỰC TIẾP?

Thông tin quan trọng

Hiện thực hóa các mục tiêu
tài chính của bạn

Học hỏi ngay những kinh nghiệm tiết kiệm tiền thông minh, hiệu quả. 

Đọc thêm

Giao dịch an toàn, tiện lợi
với ứng dụng MSB

Khám phá ứng dụng
qr code Quét để download
App MSB MBank