Tài trợ 100% không tài sản bảo đảm trong một số trường hợp

Đăng ký vay ngay Biểu phí Hướng dẫn

Mô tả:

MSB cung cấp đầy đủ các dịch vụ phát hành bảo lãnh với thủ tục nhanh gọn và được tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia Các loại bảo lãnh :

  • Bảo lãnh dự thầu Bảo lãnh thưc hiện hợp đồng
  • Bảo lãnh thanh toán
  • Bảo lãnh bảo hành
  • Bảo lãnh liên danh
  • Bảo lãnh thuế
  • Bảo lãnh chờ quyết toán
  • Bảo lãnh chờ thẩm tra quyết toán
  • Bảo lãnh hoàn tiền tạm ứng

Liên hệ:

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Khách hàng Định chế Tài chính Phi ngân hàng - Trung tâm Quản lý Quan hệ Đối tác và Khách hàng

  • Email: Nonbankfi@msb.com.vn; FI.CK@msb.com.vn
  • Điện thoại: (84-24) 3771 8989/ Ext 6836/6801

Điều kiện mở thẻ

Các Công ty Chứng khoán, Công ty Bảo hiểm

Điều kiện mở thẻ

Xem chi tiết tại đây.

Câu hỏi thường gặp

Khách hàng có thể sử dụng tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc phương tiện vận tải để bảo đảm cho khoản vay.

Đối với khoản vay thế chấp, Ngay khi cung cấp hồ sơ cho MSB, Khách hàng cần chuẩn bị phí định giá TSBĐ để MSB xác định số tiền cho vay dựa trên giá trị TSBĐ. Khi đã được phê duyệt khoản vay, KH cần chuẩn bị phí công chứng hợp đồng bảo đảm và phí đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay để hoàn thiện thủ tục thế chấp cho Ngân hàng trước khi giải ngân.

MSB không yêu cầu Khách hàng cung cấp Giấy phép xây dựng đối với khoản vay từ 1 tỷ đồng trở xuống hoặc Công trình xây dựng thuộc đối tượng miễn Giấy phép xây dựng.

Các trường hợp khác, Khách hàng vui lòng cung cấp Giấy phép xây dựng/Xác nhận của Cơ quan địa phương về việc Công trình được miễn Giấy phép xây dựng.

Có. Bạn có thể dùng tài sản của bố mẹ để thế chấp cho khoản vay của mình tại MSB.

Có. Khách hàng có thể trả nợ 1 phần hoặc toàn bộ nợ gốc trước hạn tùy vào tình hình tài chính. Phí trả nợ trước hạn căn cứ vào số tiền gốc trả trước hạn, hầu hết các gói lãi suất của MSB dành cho bạn đều miễn phí trả nợ trước hạn kể từ năm thứ 5 trở đi.

Thế giới ưu đãi JOY