Tài trợ 100% không tài sản bảo đảm trong một số trường hợp

Đăng ký ngay Biểu phí Hướng dẫn sử dụng

Vay ngắn hạn là:

Là sản phẩm MSB cung cấp vốn vay ngắn hạn cho các ĐCTC đáp ứng nhu cầu vốn nhanh và ngắn hạn

Mục đích:

Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Pháp luật và MSB

Lợi ích:

  • Lãi suất tối ưu, thiết kế riêng cho từng khách hàng
  • Thời hạn vay: cụ thể theo từng Khế ước nhận nợ tối đa 12 tháng
  • Đồng tiền cho vay: VNĐ
  • Hình thức cho vay: Cho vay theo hạn mức hoặc theo món
  • Tài sản bảo đảm: Hợp đồng tiền gửi/Chứng chỉ tiền gửi của khách hàng tại MSB hoặc tại các Tổ chức tín dụng tại Việt Nam, tỷ lệ TSB

Liên hệ:

Phòng Quản lý Khách hàng Định chế Tài chính Phi ngân hàng - Trung tâm Quản lý Quan hệ Đối tác và Khách hàng

  • Email: Nonbankfi@msb.com.vn; FI.CK@msb.com.vn
  • Điện thoại: (84-24) 3771 8989/ Ext 6836/6801

Điều kiện mở thẻ

Các Công ty Chứng khoán, Công ty Bảo hiểm có nhu cầu vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Điều kiện mở thẻ

Xem chi tiết tại đây.

Câu hỏi thường gặp

Là nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của Khách hàng mang tính chất thường xuyên, liên tục (ví dụ: nhu cầu bổ sung vốn lưu động)

MSB không yêu cầu cung cấp Đăng ký kinh doanh đối với trường hợp cơ sở kinh doanh của Khách hàng không thuộc đối tượng phải Đăng ký kinh doanh

Trong trường hợp Cơ sở kinh doanh của Khách hàng thuộc đối tượng phải Đăng ký kinh doanh nhưng chưa Đăng ký kinih doanh và/hoặc chưa có Giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề theo quy định của phát luật. Khách hàng cần cung cấp được ít nhất 1 trong 3 chứng từ sau:

- Chứng từ nộp thuế hoặc phí, lệ phí,...

- Xác nhận của Đơn vị quản lý hoạt động kinh doanh (Chợ/Trung tâm thương mại, Ủy ban Nhân dân Xã, phường)

- Cam kết bổ sung Đăng ký kinh doanh trong vòng 06 tháng

Trường hợp Khách hàng kinh doanh trực tuyến, chỉ cần chứng minh qua đơn hàng trên Sàn thương mại điện tử, Sao kê tài khoản Ngân hàng. MSB vẫn có thể tài trợ vốn lên tới 1 tỷ đồng.

Có. Đối với nhu cầu đầu tư Tài sản cố định, nhà xưởng, máy móc thiết bị, MSB cung cấp gói Vay kinh doanh dài hạn lên tới 120 tháng. Đối với nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh thường xuyên/không thường xuyên, MSB cung cấp gói Vay ngắn hạn.

Khách hàng có thể sử dụng tài sản là Giấy tờ có giá, Sổ Tiết kiệm, Số dư tiền gửi, Bất động sản, Phương tiện vận tải để bảo đảm cho khoản vay.

Là các dự án được thẩm định, phê duyệt liên kết và đã ký Hợp đồng liên kết theo quy định của MSB. Khách hàng mua nhà từ dự án liên kết với MSB sẽ được hưởng chính sách vay ưu đãi tốt hơn từ MSB so với vay của các Ngân hàng khác.

Thế giới ưu đãi JOY