Tài trợ 100% không tài sản bảo đảm trong một số trường hợp

Đăng ký ngay Biểu phí Hướng dẫn sử dụng

Vay ngắn hạn là:

Là sản phẩm MSB cung cấp vốn vay ngắn hạn cho các ĐCTC đáp ứng nhu cầu vốn nhanh và ngắn hạn

Mục đích:

Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Pháp luật và MSB

Lợi ích:

  • Lãi suất tối ưu, thiết kế riêng cho từng khách hàng
  • Thời hạn vay: cụ thể theo từng Khế ước nhận nợ tối đa 12 tháng
  • Đồng tiền cho vay: VNĐ
  • Hình thức cho vay: Cho vay theo hạn mức hoặc theo món
  • Tài sản bảo đảm: Hợp đồng tiền gửi/Chứng chỉ tiền gửi của khách hàng tại MSB hoặc tại các Tổ chức tín dụng tại Việt Nam, tỷ lệ TSB

Liên hệ:

Phòng Quản lý Khách hàng Định chế Tài chính Phi ngân hàng - Trung tâm Quản lý Quan hệ Đối tác và Khách hàng

  • Email: Nonbankfi@msb.com.vn; FI.CK@msb.com.vn
  • Điện thoại: (84-24) 3771 8989/ Ext 6836/6801

Điều kiện mở thẻ

Các Công ty Chứng khoán, Công ty Bảo hiểm có nhu cầu vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

Điều kiện mở thẻ

Xem chi tiết tại đây.

Câu hỏi thường gặp

Để tìm hiểu chi tiết về gói bảo hiểm M Fast Care, mời Quý khánh truy cập tại đây hoặc liên hệ tổng đài 19006083

Là thời gian từ khi Khách hàng Vay/mượn/nợ tiền từ cá nhân/tổ chức khác (không bao gồm Ngân hàng, Công ty Tài chính), tính từ thời điểm Đăng ký xe đến thời điểm gửi Đề nghị vay vốn cho MSB.

Thời gian kể từ ngày đăng ký xe lần đầu đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB. Thời gian xe đã lưu hành tính tròn năm.

Là xe ô tô không đáp ứng điều kiện xe Ô tô mới.

Là xe ô tô được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam hoặc xe nhập khẩu nguyên chiếc chưa được cấp Chứng nhận đăng ký xe ô tô tại Việt Nam hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô lần đầu tại Việt Nam trong vòng 3 tháng, tính đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB

Thế giới ưu đãi JOY