Tỷ lệ tài trợ lên đến 98% giá trị tài sản bảo đảm

Đăng ký ngay Biểu phí Hướng dẫn sử dụng

Mô tả:

Nhằm tạo thuận lợi cho việc thanh toán của các ĐCTC, MSB chấp thuận cho các ĐCTC chi vượt số dư Có trên tài khoản tiền gửi thanh toán bằng đồng Việt Nam của ĐCTC tại MSB. ĐCTC sẽ trả lãi và các chi phí khác (nếu có) trên số tiền thấu chi và hoàn trả tiền gốc thấu chi trong một thời hạn nhất định.

Lợi ích

 • Thời hạn của hạn mức thấu chi: Tối đa 12 tháng
 • Hạn mức thấu chi được cấp dựa trên 2 hình thức:
  • Hạn mức có tài sản bảo đảm (là số dư tiền gửi có kỳ hạn/không kỳ hạn tại MSB) với tỷ lệ cấp hạn mức tín dụng lên đến 98% giá trị tài sản bảo đảm
  • Hạn mức không tài sản bảo đảm.
 • Tạo sự chủ động cho ĐCTC trong các giao dịch thanh toán hàng ngày.
 • Tối ưu hoá nguồn tiền sử dụng.
 • Sử dụng kết hợp với dịch vụ quản lý tài khoản tập trung trong việc tối ưu quản lý hạn mức và dòng tiền của các Công ty bảo hiểm.

Liên hệ:

Phòng Quản lý Khách hàng Định chế Tài chính Phi ngân hàng - Trung tâm Quản lý Quan hệ Đối tác và Khách hàng

 • Email: Nonbankfi@msb.com.vn; FI.CK@msb.com.vn
 • Điện thoại: (84-24) 3771 8989/ Ext 6836/6801

Điều kiện mở thẻ

Các Công ty Chứng khoán, Công ty Bảo hiểm

Điều kiện mở thẻ

Xem chi tiết tại đây.

Câu hỏi thường gặp

Để tìm hiểu chi tiết về gói bảo hiểm M Fast Care, mời Quý khánh truy cập tại đây hoặc liên hệ tổng đài 19006083

Là thời gian từ khi Khách hàng Vay/mượn/nợ tiền từ cá nhân/tổ chức khác (không bao gồm Ngân hàng, Công ty Tài chính), tính từ thời điểm Đăng ký xe đến thời điểm gửi Đề nghị vay vốn cho MSB.

Thời gian kể từ ngày đăng ký xe lần đầu đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB. Thời gian xe đã lưu hành tính tròn năm.

Là xe ô tô không đáp ứng điều kiện xe Ô tô mới.

Là xe ô tô được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam hoặc xe nhập khẩu nguyên chiếc chưa được cấp Chứng nhận đăng ký xe ô tô tại Việt Nam hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô lần đầu tại Việt Nam trong vòng 3 tháng, tính đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB

Thế giới ưu đãi JOY