insert image here

Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo

insert image here

MSB nhận giải thưởng Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu

Giải thưởng do Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG) trao tặng dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

insert image here

insert image here Vì cộng đồng
vươn tầm bền vững

Thấu hiểu sâu sắc trách nhiệm của doanh nghiệp trong hành trình mang giá trị tích cực tới cộng đồng, MSB xác định nguyên tắc gắn kết hài hoà mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội.

Tìm hiểu thêm

Bạn đã sẵn sàng
“Vươn Tầm Sự Nghiệp” cùng MSB?

Với tầm nhìn trở thành "Ngân hàng ai cũng muốn tham gia và không ai muốn rời bỏ",
MSB đã và đang tạo lợi thế cạnh tranh với những thế mạnh về môi trường làm việc,
chế độ đãi ngộ cũng như các chương trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp,
trao cơ hội phát triển cho tất cả các CBNV.

Tìm hiểu thêm cơ hội nghề nghiệp tại MSB
insert image here