Lợi ích sản phẩm

Lãi suất cao nhất so với các sản phẩm gửi tiết kiệm khác

Kỳ hạn gửi đa dạng

Tham khảo thông tin lãi suất tại biểu lãi suất (VND, USD) tại đây

Được sử dụng để xác nhận khả năng tài chính cho bản thân hoặc thân nhân đi du lịch, học tập… ở nước ngoài.

Được chuyển nhượng, cầm cố… sổ tiết kiệm để vay vốn tại MSB với lãi suất ưu đãi

Gửi và rút tiền tại bất cứ phòng giao dịch nào của MSB

247971

Lãi suất tiết kiệm

Tiền gửi tiết kiệm càng nhiều, tiền lãi càng lớn

Đơn vị tính Định kỳ sinh lời 139141 247875 Hợp đồng tiền gửi Trả lãi ngay 141077 Lãi suất cao nhất 272472 Măng non * 141003 Ong vàng (*) 247727
Gửi tại quầy Gửi trực tuyến Gửi tại quầy Gửi trực tuyến Gửi tại quầy Gửi trực tuyến Gửi tại quầy Gửi trực tuyến
Rút trước hạn 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01 tháng 3.0 2.85 3.35 3.0 3.5
02 tháng 2.95 3.45 3.0 2.95 3.45 3.5 3.5
03 tháng 3.45 3.75 3.5 3.45 3.75 3.8 4.0 3.5 3.5 3.5
04 tháng 3.45 3.75 3.5 3.45 3.75 3.8 3.8 3.5 3.5 3.5
05 tháng 3.45 3.75 3.5 3.45 3.75 3.8 3.8 3.5 3.5 3.5
06 tháng 4.9 5.4 4.95 4.75 5.25 5.0 5.8 4.8 4.8 4.8
07 tháng 4.9 5.4 4.95 4.75 5.25 5.0 5.6 4.8 4.8 4.8
08 tháng 4.9 5.4 4.95 4.75 5.25 5.0 5.6 4.8 4.8 4.8
09 tháng 4.9 5.4 4.95 4.75 5.25 5.0 5.6 4.8 4.8 4.8
10 tháng 5.2 5.7 5.25 5.2 5.7 5.3 5.9 5.15 5.15 5.15
11 tháng 5.2 5.7 5.25 5.2 5.7 5.3 5.9 5.15 5.15 5.15
12 tháng 5.3 5.8 5.45 5.2 5.7 5.6 6.2 5.3 5.3 5.3
13 tháng 5.3 5.8 5.45 5.2 5.7 5.6 6.2 5.3 5.3 5.3
15 tháng 5.3 5.8 5.45 5.2 5.7 5.6 6.2 5.4 5.4 5.4
18 tháng 5.3 5.8 5.45 5.2 5.7 5.6 6.2 5.4 5.4 5.4
24 tháng 5.3 5.8 5.45 5.2 5.7 5.6 6.2 5.4 5.4 5.4
36 tháng 5.3 5.8 5.45 5.2 5.7 5.6 6.2 5.4 5.4 5.4
04 - 15 năm 5.4 5.4
(*) Lãi suất Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn gửi góp (Ong Vàng và Măng Non) là thả nổi và thay đổi theo Biểu lãi suất MSB ban hành từng thời kỳ.
(**) Sản phẩm Lãi suất cao nhất: Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 01/01/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ vnđ (Năm trăm tỷ vnđ) áp dụng lãi suất 7.0%/năm.
(***) Sản phẩm Lãi suất cao nhất: Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 01/01/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ vnđ (Năm trăm tỷ vnđ) áp dụng lãi suất 7.0%/năm.

Kỳ hạn (tháng)

  • Lãi suất cao nhất: 1-13, 15, 18, 24, 36
  • Định kỳ sinh lời: 2-13, 15, 18, 24, 36
  • Trả lãi ngay: 1-13, 15, 18, 24, 36
  • Ong Vàng: 3-13, 15, 18, 24, 36

Phương thức trả lãi

  • Lãi suất cao nhất: Cuối Kỳ
  • Định kỳ sinh lời: Định kỳ hàng tháng
  • Trả lãi ngay: Trả lãi 1 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền

Loại tiền gửi

VNĐ

Số tiền gửi tối thiểu

1 triệu VNĐ

Rút trước hạn

  • Lãi suất cao nhất, Định kỳ sinh lời, Ong Vàng: KH được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn
  • Trả lãi ngay: KH không được phép rút trước hạn.

Dịch vụ thuận ích đi kèm

Mở thấu chi từ sổ tiết kiệm online

Mobile App

Mạng lưới tin cậy

Cảnh báo khách hàng

Bảo hiểm tiền gửi

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng nguồn tài chính linh hoạt khi sổ tiết kiệm chưa đến kỳ hạn
Hãy mở thấu chi online cầm cố từ sổ tiết kiệm với lãi suất 8.49%/năm và trả theo số tiền, số ngày phát sinh sử dụng

Gợi ý sản phẩm tiết kiệm phù hợp

Tiết kiệm gửi tiền trả lãi ngay

Nhận ngay lãi tại thời điểm gửi tiền

Xem thêm
Tiết kiệm Phú - An - Thuận

Rút và gửi tiền hàng ngày với lãi suất tăng dần theo số dư

Xem thêm
Tiết kiệm lãi suất cao nhất

Lãi suất cao nhất so với các sản phẩm gửi tiết kiệm khác

Xem thêm

Cách thức mở sổ tiết kiệm nhanh và dễ dàng

Bạn có thể ghé ngay PGD/CN gần nhất hoặc có thể truy cập ngay ứng dụng MSB - mBank
để mở sổ tiết kiệm online dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi.

(Vui lòng quét mã QR code để mở sổ tiết kiệm online)

Liên hệ với chúng tôi

Hotline

1900 6083

(024) 3944 5566

Cần tư vấn trực tiếp?

Đặt lịch hẹn với chúng tôi