Mô tả

Là giao dịch tiền gửi và cho vay ngắn hạn (bao gồm cả tiền Việt Nam Đồng và ngoại tệ) giữa các tổ chức tín dụng với nhau trên thị trường.

Hồ sơ pháp lý cần thiết:

  • Đăng ký kinh doanh
  • Đăng ký mẫu dấu Ủy quyền ký Giao dịch
  • Quyết định bổ nhiệm Giới thiệu chữ ký

Phương thức giao dịch:

  • Hợp đồng bản cứng có dấu đỏ (phương thức truyền thống)
  • Hợp đồng mà đối tác và MSB đã ký thỏa thuận giao dịch qua fax Hợp đồng khung
  • Thỏa thuận giao dịch qua Swift

Phương thức giao dịch:

Giao dịch thỏa thuận giữa các tổ chức tín dụng.

Liên hệ:

Phòng Kinh doanh tiền tệ liên ngân hàng:

  • Trung tâm Kinh doanh tiền tệ và Giấy tờ có giá
  • Điện thoại: 024-31718989 ext 6969

Điều kiện mở thẻ

  • Các tổ chức tài chính hoạt động theo quy định Pháp luật Việt Nam.

Điều kiện mở thẻ

Xem chi tiết tại đây.

Câu hỏi thường gặp

Để tìm hiểu chi tiết về gói bảo hiểm M Fast Care, mời Quý khánh truy cập tại đây hoặc liên hệ tổng đài 19006083

Là thời gian từ khi Khách hàng Vay/mượn/nợ tiền từ cá nhân/tổ chức khác (không bao gồm Ngân hàng, Công ty Tài chính), tính từ thời điểm Đăng ký xe đến thời điểm gửi Đề nghị vay vốn cho MSB.

Thời gian kể từ ngày đăng ký xe lần đầu đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB. Thời gian xe đã lưu hành tính tròn năm.

Là xe ô tô không đáp ứng điều kiện xe Ô tô mới.

Là xe ô tô được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam hoặc xe nhập khẩu nguyên chiếc chưa được cấp Chứng nhận đăng ký xe ô tô tại Việt Nam hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô lần đầu tại Việt Nam trong vòng 3 tháng, tính đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB

Thế giới ưu đãi JOY