Mô tả

 • Giao dịch trên thị trường sơ cấp: Là giao dịch Nhà đầu tư mua GTCG lần đầu từ Tổ chức phát hành.
 • Giao dịch trên thị trường thứ cấp: Là giao dịch trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu GTCG cho một bên khác mà không kèm theo cam kết mua lại GTCG đó.

Đặc điểm nổi bật

Giao dịch nhanh chóng, thuận tiện, giá cả cạnh tranh

Hồ sơ cần thiết

 • Đăng ký kinh doanh
 • Đăng ký mẫu dấu Ủy quyền ký Giao dịch
 • Quyết định bổ nhiệm
 • Giới thiệu chữ ký
 • Quyết định phê duyệt phát hành GTCG
 • Bản công bố thông tin
 • Điều kiện và điều khoản GTCG
 • Giấy chứng nhận sở hữu GTCG
 • Hợp đồng bản cứng có dấu đỏ (phương thức truyền thống)
 • Hợp đồng mà đối tác và MSB đã ký thỏa thuận giao dịch qua fax

Phương thức giao dịch

Giao dịch được tiến hành dựa trên thỏa thuận của các nhà đầu tư với nhau trên thị trường phi tập trung (OTC)

Liên hệ

 • Phòng Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ, Trung tâm Kinh doanh tiền tệ và Giấy tờ có giá
 • Điện thoại: 024-31718989 ext 6806

Điều kiện mở thẻ

 • Các tổ chức tài chính hoạt động theo quy định Pháp luật Việt Nam

Điều kiện mở thẻ

Xem chi tiết tại đây.

Frequently Asked Questions

Khách hàng có thể sử dụng tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc phương tiện vận tải để bảo đảm cho khoản vay.

Đối với khoản vay thế chấp, Ngay khi cung cấp hồ sơ cho MSB, Khách hàng cần chuẩn bị phí định giá TSBĐ để MSB xác định số tiền cho vay dựa trên giá trị TSBĐ. Khi đã được phê duyệt khoản vay, KH cần chuẩn bị phí công chứng hợp đồng bảo đảm và phí đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay để hoàn thiện thủ tục thế chấp cho Ngân hàng trước khi giải ngân.

MSB không yêu cầu Khách hàng cung cấp Giấy phép xây dựng đối với khoản vay từ 1 tỷ đồng trở xuống hoặc Công trình xây dựng thuộc đối tượng miễn Giấy phép xây dựng.

Các trường hợp khác, Khách hàng vui lòng cung cấp Giấy phép xây dựng/Xác nhận của Cơ quan địa phương về việc Công trình được miễn Giấy phép xây dựng.

Có. Bạn có thể dùng tài sản của bố mẹ để thế chấp cho khoản vay của mình tại MSB.

Có. Khách hàng có thể trả nợ 1 phần hoặc toàn bộ nợ gốc trước hạn tùy vào tình hình tài chính. Phí trả nợ trước hạn căn cứ vào số tiền gốc trả trước hạn, hầu hết các gói lãi suất của MSB dành cho bạn đều miễn phí trả nợ trước hạn kể từ năm thứ 5 trở đi.

JOY Offers