Mô tả

 • Giao dịch trên thị trường sơ cấp: Là giao dịch Nhà đầu tư mua GTCG lần đầu từ Tổ chức phát hành.
 • Giao dịch trên thị trường thứ cấp: Là giao dịch trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu GTCG cho một bên khác mà không kèm theo cam kết mua lại GTCG đó.

Đặc điểm nổi bật

Giao dịch nhanh chóng, thuận tiện, giá cả cạnh tranh

Hồ sơ cần thiết

 • Đăng ký kinh doanh
 • Đăng ký mẫu dấu Ủy quyền ký Giao dịch
 • Quyết định bổ nhiệm
 • Giới thiệu chữ ký
 • Quyết định phê duyệt phát hành GTCG
 • Bản công bố thông tin
 • Điều kiện và điều khoản GTCG
 • Giấy chứng nhận sở hữu GTCG
 • Hợp đồng bản cứng có dấu đỏ (phương thức truyền thống)
 • Hợp đồng mà đối tác và MSB đã ký thỏa thuận giao dịch qua fax

Phương thức giao dịch

Giao dịch được tiến hành dựa trên thỏa thuận của các nhà đầu tư với nhau trên thị trường phi tập trung (OTC)

Liên hệ

 • Phòng Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ, Trung tâm Kinh doanh tiền tệ và Giấy tờ có giá
 • Điện thoại: 024-31718989 ext 6806

Điều kiện mở thẻ

 • Các tổ chức tài chính hoạt động theo quy định Pháp luật Việt Nam

Điều kiện mở thẻ

Xem chi tiết tại đây.

Frequently Asked Questions

Có. Khách hàng có thể trả nợ 1 phần hoặc toàn bộ nợ gốc trước hạn tùy vào tình hình tài chính. Phí trả nợ trước hạn căn cứ vào số tiền gốc trả trước hạn, hầu hết các gói lãi suất của MSB dành cho bạn đều miễn phí trả nợ trước hạn kể từ năm thứ 5 trở đi.

Là khoản tiền gốc và lãi mà Khách hàng sẽ trả cho khoản vay của mình

Ân hạn gốc (còn gọi là thời gian ân hạn nợ gốc) là quãng thời gian kể từ khi khoản vay của khách hàng được giải ngân lần đầu cho đến ngày trả một khoản nợ gốc đầu tiên. Trong khoảng thời gian ân hạn nợ gốc, khách hàng không phải trả tiền gốc. Số tiền gốc phải trả mỗi kỳ sau thời gian ân hạn, bằng số tiền vay chia đều cho thời hạn vay đã trừ đi khoảng thời gian được ân hạn.

Là phương án trả nợ trong đó gốc trả đều hàng tháng hoặc định kỳ 02 tháng/lần hoặc định kỳ 03 tháng/lần, lãi được trả theo dư nợ gốc thực tế còn lại.

Có. Khách hàng có thể dùng tài sản của bố mẹ để thế chấp cho khoản vay của mình tại MSB.

JOY Offers