Giao dịch thanh khoản cao - giá cả cạnh tranh

Đăng ký ngay Biểu phí Hướng dẫn sử dụng

Mô tả

 • Reverse repos: Là giao dịch trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu trái phiếu cho một bên khác, đồng thời cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu trái phiếu đó sau một thời gian xác định với một mức giá xác định.
 • Thời hạn của giao dịch Repos/Reverse repos là 02 đến 182 ngày.
 • Các loại Trái phiếu:
  • Trái phiếu Chính phủ;
  • Trái phiếu Chính phủ Bảo Lãnh;
  • Trái phiếu Chính quyền Địa phương: Là giao dịch trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu trái phiếu cho một bên khác mà không kèm theo cam kết mua lại trái phiếu.

Đặc điểm nổi bật

Giao dịch nhanh chóng, thuận tiện, giá cả cạnh tranh

Ưu thế MSB

 • MSB là một trong những nhà tạo lập thị trường năng động nhất trên thị trường Trái Phiếu Việt Nam.
 • MSB cung cấp đa dạng các sản phẩm liên quan đến Trái phiếu dành cho cá nhân và Tổ chức.
 • Trong những năm qua, MSB đã liên tục nhận được những Bằng khen, giải thưởng lớn do các Cơ quan quản lý trao tặng ghi nhận sự đóng góp tích cực của MSB cho thị trường trái phiếu Việt Nam như:
  • Bằng khen cho Ngân hàng có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009-2019 (Bộ Tài chính)
  • Nhà tạo lập thị trường có doanh số giao dịch nhiều nhất, quote giá đẹp nhất trong nhiều năm (Hiệp hội thị trường Trái phiếu Việt Nam).

Hồ sơ cần thiết

 • Đăng ký kinh doanh
 • Đăng ký mẫu dấu Ủy quyền ký Giao dịch
 • Quyết định bổ nhiệm
 • Giới thiệu chữ ký
 • Hợp đồng bản cứng có dấu đỏ (phương thức truyền thống)
 • Hợp đồng mà đối tác và MSB đã ký thỏa thuận giao dịch qua fax

Phương thức giao dịch

Giao dịch thỏa thuận đặt lệnh qua sàn HNX (đối với TPCP, TPCP bảo lãnh, TP Chính quyền địa phương)

Liên hệ

 • Phòng Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ, Trung tâm Kinh doanh tiền tệ và Giấy tờ có giá
 • Điện thoại: 024-31718989 ext 6806

Điều kiện mở thẻ

 • Tất cả Tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam

Điều kiện mở thẻ

Xem chi tiết tại đây.

Frequently Asked Questions

Có. Khách hàng có thể trả nợ 1 phần hoặc toàn bộ nợ gốc trước hạn tùy vào tình hình tài chính. Phí trả nợ trước hạn căn cứ vào số tiền gốc trả trước hạn, hầu hết các gói lãi suất của MSB dành cho bạn đều miễn phí trả nợ trước hạn kể từ năm thứ 5 trở đi.

Là khoản tiền gốc và lãi mà Khách hàng sẽ trả cho khoản vay của mình

Ân hạn gốc (còn gọi là thời gian ân hạn nợ gốc) là quãng thời gian kể từ khi khoản vay của khách hàng được giải ngân lần đầu cho đến ngày trả một khoản nợ gốc đầu tiên. Trong khoảng thời gian ân hạn nợ gốc, khách hàng không phải trả tiền gốc. Số tiền gốc phải trả mỗi kỳ sau thời gian ân hạn, bằng số tiền vay chia đều cho thời hạn vay đã trừ đi khoảng thời gian được ân hạn.

Là phương án trả nợ trong đó gốc trả đều hàng tháng hoặc định kỳ 02 tháng/lần hoặc định kỳ 03 tháng/lần, lãi được trả theo dư nợ gốc thực tế còn lại.

Có. Khách hàng có thể dùng tài sản của bố mẹ để thế chấp cho khoản vay của mình tại MSB.

JOY Offers