Mô tả

MSB là một trong những thành viên đấu thầu Trái phiếu chính phủ cuả Bộ Tài chính, được thực hiện đấu thầu hộ cho một bên khác và hưởng phí đấu thầu hộ theo thỏa thuận giữa MSB và khách hàng.

Đặc điểm nổi bật

Giao dịch nhanh chóng, đảm bảo, thuận tiện

Hồ sơ cần thiết

  • Đăng ký kinh doanh
  • Đăng ký mẫu dấu Ủy quyền ký Giao dịch
  • Quyết định bổ nhiệm
  • Giới thiệu chữ ký
  • Hợp đồng bản cứng có dấu đỏ (ký 1 lần cho tất cả các đợt tham gia đấu thầu)
  • Phiếu dự thầu (đối với mỗi đợt đăng ký đấu thầu)

Phương thức giao dịch

Đặt thầu thông qua hệ thống đấu thầu chuyên biệt của HNX

Liên hệ

  • Phòng Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ, Trung tâm Kinh doanh tiền tệ và Giấy tờ có giá
  • Điện thoại: 024-31718989 ext 6806

Điều kiện mở thẻ

  • Tất cả Tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam

Điều kiện mở thẻ

Xem chi tiết tại đây.

Frequently Asked Questions

Có. Khách hàng có thể trả nợ 1 phần hoặc toàn bộ nợ gốc trước hạn tùy vào tình hình tài chính. Phí trả nợ trước hạn căn cứ vào số tiền gốc trả trước hạn, hầu hết các gói lãi suất của MSB dành cho bạn đều miễn phí trả nợ trước hạn kể từ năm thứ 5 trở đi.

Là khoản tiền gốc và lãi mà Khách hàng sẽ trả cho khoản vay của mình

Ân hạn gốc (còn gọi là thời gian ân hạn nợ gốc) là quãng thời gian kể từ khi khoản vay của khách hàng được giải ngân lần đầu cho đến ngày trả một khoản nợ gốc đầu tiên. Trong khoảng thời gian ân hạn nợ gốc, khách hàng không phải trả tiền gốc. Số tiền gốc phải trả mỗi kỳ sau thời gian ân hạn, bằng số tiền vay chia đều cho thời hạn vay đã trừ đi khoảng thời gian được ân hạn.

Là phương án trả nợ trong đó gốc trả đều hàng tháng hoặc định kỳ 02 tháng/lần hoặc định kỳ 03 tháng/lần, lãi được trả theo dư nợ gốc thực tế còn lại.

Có. Khách hàng có thể dùng tài sản của bố mẹ để thế chấp cho khoản vay của mình tại MSB.

JOY Offers