Tài trợ 100% không tài sản bảo đảm trong một số trường hợp

Đăng ký ngay Biểu phí Hướng dẫn sử dụng

Mô tả:

MSB cung cấp đầy đủ các dịch vụ phát hành bảo lãnh với thủ tục nhanh gọn và được tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia Các loại bảo lãnh :

  • Bảo lãnh dự thầu Bảo lãnh thưc hiện hợp đồng
  • Bảo lãnh thanh toán
  • Bảo lãnh bảo hành
  • Bảo lãnh liên danh
  • Bảo lãnh thuế
  • Bảo lãnh chờ quyết toán
  • Bảo lãnh chờ thẩm tra quyết toán
  • Bảo lãnh hoàn tiền tạm ứng

Liên hệ:

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Khách hàng Định chế Tài chính Phi ngân hàng - Trung tâm Quản lý Quan hệ Đối tác và Khách hàng

  • Email: Nonbankfi@msb.com.vn; FI.CK@msb.com.vn
  • Điện thoại: (84-24) 3771 8989/ Ext 6836/6801

Điều kiện mở thẻ

Các Công ty Chứng khoán, Công ty Bảo hiểm

Điều kiện mở thẻ

Xem chi tiết tại đây.

Câu hỏi thường gặp

Để tìm hiểu chi tiết về gói bảo hiểm M Fast Care, mời Quý khánh truy cập tại đây hoặc liên hệ tổng đài 19006083

Là thời gian từ khi Khách hàng Vay/mượn/nợ tiền từ cá nhân/tổ chức khác (không bao gồm Ngân hàng, Công ty Tài chính), tính từ thời điểm Đăng ký xe đến thời điểm gửi Đề nghị vay vốn cho MSB.

Thời gian kể từ ngày đăng ký xe lần đầu đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB. Thời gian xe đã lưu hành tính tròn năm.

Là xe ô tô không đáp ứng điều kiện xe Ô tô mới.

Là xe ô tô được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam hoặc xe nhập khẩu nguyên chiếc chưa được cấp Chứng nhận đăng ký xe ô tô tại Việt Nam hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô lần đầu tại Việt Nam trong vòng 3 tháng, tính đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB

Thế giới ưu đãi JOY