insert image here

MSB COMMITS TO CUSTOMERS AND PARTNERS

On spending resources, tools, and platforms nurturing and supporting the growth and rise of customers, whether in retail or corporate segment.

Learn about our financial solutions

ROLE OF MSB

A friend and provider willing to invest and support our customers’ growth and rise aligned with our commitment.

Learn about our financial solutions
insert image here
4 PRINCIPLES FOR COMPELLING EXPERIENCE
Đơn giản

Với mỗi sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp hay cá nhân, MSB luôn hướng tới việc gia tăng tốc độ và nâng cao hiệu quả phục vụ bằng việc đơn giản hóa quy trình, thủ tục nhằm đem đến trải nghiệm đơn giản nhất cho khách hàng trên mọi kênh giao dịch.

KẾT NỐI

MSB luôn quan tâm tới việc tạo ra trải nghiệm đồng nhất, đơn giản và thuận tiện cho khách hàng bất kể khi giao dịch qua chi nhánh, trên điện thoại hay kênh online; Cùng với đó, với thế mạnh về nguồn lực và mạng lưới sẵn có, chúng tôi luôn chú trọng để mang đến những giải pháp tài chính ngân hàng toàn diện không chỉ kết nối ngân hàng với khách hàng mà còn kết nối tích hợp hệ thống với nhiều đối tác lớn và các giải pháp Fintech nhằm đáp ứng một cách tối ưu nhất mọi nhu cầu phát triển của khách hàng doanh nghiệp và nhu cầu trong cuộc sống của khách hàng cá nhân, tạo nên một cộng đồng gắn kết tạo dựng thêm lợi ích cho các thành viên.

THẤU HIỂU

Tại MSB không chỉ có đội ngũ báàn hàng và dịch vụ khách hàng mà cả đội ngũ hỗ trợ luôn quan tâm, sẵn sàng lắng nghe phản hồi để thấu hiểu những nhu cầu đặc thù của mỗi nhóm khách hàng từ đó cùng nhau xây dựng quy trình dịch vụ thông suốt, với những trải nghiệm sản phẩm dịch vụ phù hợp nhất cho họkhách hàng.

CHỦ ĐỘNG
CHỦ ĐỘNG

Khi phát triển một sản phẩm dịch vụ mới, MSB tập trung phân tích tìm hiểu sâu về nhu cầu tiềm ẩn của từng khách hàng để mang lại các ý tưởng và giải pháp mới phù hợp và hữu ích giúp khách hàng gia tăng lợi ích tài chính và hiện thực hóa các mục tiêu trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống.