Lợi ích sản phẩm

Gửi 1 lần, Rút gốc nhiều lần, tối đa 5 lần trong thời gian tham gia tiết kiệm. Phần tiền gửi còn lại vẫn được hưởng lãi suất theo kỳ hạn của thẻ tiết kiệm. 

Gửi tiết kiệm với kỳ hạn đa dạng, từ 1 đến 36 tháng.

Được chuyển nhượng, cầm cố… sổ tiết kiệm để vay vốn tại MSB với lãi suất ưu đãi hoặc yêu cầu MSB phong toả Tài khoản Tiết kiệm trả lãi ngay và xác nhận số dư để vay vốn tại các ngân hàng khác.

Tham khảo thông tin lãi suất tại Biểu lãi suất (VND)

Được sử dụng để xác nhận khả năng tài chính cho bản thân hoặc thân nhân đi du lịch, học tập… ở nước ngoài.

3053987

Lãi suất tiết kiệm

Tiền gửi tiết kiệm càng nhiều, tiền lãi càng lớn

Đơn vị tính Hợp đồng tiền gửi Trả lãi ngay 141077 Định kỳ sinh lời 139141 Rút gốc từng phần 3053987 Lãi suất cao nhất 272472 Ong vàng (*) 247727 Măng non * 141003
Gửi tại quầy Gửi trực tuyến Gửi tại quầy Gửi trực tuyến Gửi tại quầy Gửi trực tuyến Gửi tại quầy Gửi trực tuyến Gửi tại quầy Gửi trực tuyến
Rút trước hạn 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
01 tháng 3.2 2.3 2.75 3.2 3.7 3.2 3.7
02 tháng 3.2 2.3 2.75 3.0 3.5 3.2 3.7 3.2 3.7
03 tháng 3.2 2.5 2.75 3.0 3.5 3.2 3.7 3.2 3.7 3.0 3.0 3.0
04 tháng 3.2 2.5 2.75 3.0 3.5 3.2 3.7 3.2 3.7 3.0 3.0 3.0
05 tháng 3.2 2.5 2.75 3.0 3.5 3.2 3.7 3.2 3.7 3.0 3.0 3.0
06 tháng 4.3 3.05 3.05 4.1 4.4 4.3 4.6 4.3 4.6 3.6 3.6 3.6
07 tháng 4.3 3.05 3.05 4.1 4.4 4.3 4.6 4.3 4.6 3.6 3.6 3.6
08 tháng 4.3 3.05 3.05 4.1 4.4 4.3 4.6 4.3 4.6 3.6 3.6 3.6
09 tháng 4.3 3.05 3.05 4.1 4.4 4.3 4.6 4.3 4.6 3.6 3.6 3.6
10 tháng 4.3 3.05 3.05 4.1 4.4 4.3 4.6 4.3 4.6 3.6 3.6 3.6
11 tháng 4.3 3.05 3.05 4.1 4.4 4.3 4.6 4.3 4.6 3.6 3.6 3.6
12 tháng 5.1 3.05 3.6 4.8 5.1 5.1 5.4 5.1 5.4 4.0 4.0 4.0
13 tháng 5.1 3.05 3.6 4.8 5.1 5.1 5.4 5.1 5.4 4.0 4.0 4.0
15 tháng 5.1 3.05 3.6 4.8 5.1 5.1 5.4 5.1 5.4 4.0 4.0 4.0
18 tháng 5.1 3.05 3.6 4.8 5.1 5.1 5.4 5.1 5.4 4.0 4.0 4.0
24 tháng 5.1 3.05 3.6 4.8 5.1 5.1 5.4 5.1 5.4 4.0 4.0 4.0
36 tháng 5.1 3.05 3.6 4.8 5.1 5.1 5.4 5.1 5.4 4.0 4.0 4.0
04 - 15 năm 4.0
(*) Lãi suất Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn gửi góp (Ong Vàng và Măng Non) là thả nổi và thay đổi theo Biểu lãi suất MSB ban hành từng thời kỳ.
(**) Sản phẩm Lãi suất cao nhất: Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 01/01/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ vnđ (Năm trăm tỷ vnđ) áp dụng lãi suất 7.0%/năm.
(***) Sản phẩm Lãi suất cao nhất: Sổ tiết kiệm mở mới hoặc Sổ tiết kiệm mở từ ngày 01/01/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ vnđ (Năm trăm tỷ vnđ) áp dụng lãi suất 8.0%/năm.

Kỳ hạn

1-13 tháng, 15, 18 ,24, 36 tháng 

Loại tiền gửi

VND

Số tiền gửi tối thiểu

20,000,000 VND

Số tiền rút tối thiểu

5,000,000 VND

Số lần rút tối đa

5 lần

Hình thức trả lãi

Lĩnh lãi cuối kỳ

Rút trước hạn

Khách hàng được phép rút trước hạn (một phần hoặc toàn bộ). Phần rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn, phần tiền gốc còn lại vẫn được hưởng lãi suất theo kỳ hạn của thẻ tiết kiệm.

Tái tục

Tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng hoặc chuyển sang sản phẩm tiết kiệm Lãi suất cao nhất với kỳ hạn tương đương nếu Ngân hàng ngừng huy động sản phẩm Rút gốc từng phần. Lãi suất sẽ áp dụng theo biểu lãi suất tại thời điểm chuyển kỳ hạn.

Dịch vụ thuận ích đi kèm

Mở thấu chi từ sổ tiết kiệm online

Mobile App

Mạng lưới tin cậy

Cảnh báo khách hàng

Bảo hiểm tiền gửi

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng nguồn tài chính linh hoạt khi sổ tiết kiệm chưa đến kỳ hạn
Hãy mở thấu chi online cầm cố từ sổ tiết kiệm với lãi suất 8.99%/năm và trả theo số tiền, số ngày phát sinh sử dụng

Các thông tin thêm về sản phẩm tiết kiệm?

Gợi ý sản phẩm tiết kiệm phù hợp

Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến

Lãi suất cao, tiện dụng khi gửi góp

Xem thêm:

Tiết kiệm gửi tiền trả lãi ngay

Nhận ngay lãi tại thời điểm gửi tiền

Xem thêm:

Tiết kiệm Ong Vàng

Niềm vui dành dụm mỗi ngày

Xem thêm:

Cách thức mở sổ tiết kiệm nhanh và dễ dàng

Bạn có thể ghé ngay PGD/CN gần nhất hoặc có thể truy cập ngay ứng dụng MSB - mBank
để mở sổ tiết kiệm online dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi.

(Vui lòng quét mã QR code để mở sổ tiết kiệm online)

Liên hệ với chúng tôi

Hotline

1900 6083

Cần tư vấn trực tiếp?

Đặt lịch hẹn với chúng tôi