Đối tượng ưu đãi:

Tất cả Tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam.

Lợi ích sản phẩm:

Phòng ngừa rủi ro biến động lãi suất trên thị trường

Chuyên gia tư vấn

Chuyên sâu các lĩnh vực quản lý dòng

Đánh giá trước giá trị hạn mức được phê duyệt

Giải ngân online chỉ trong 1 phút

Chuyên sâu các lĩnh vực quản lý dòng tiền, cơ cấu vốn, thanh toán quốc tế

Giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo IRS

Liên hệ với Các PGD/CN gần nhất của MSB

    Liên hệ với Các PGD/CN gần nhất của MSB hoặc điện thoại 1800 6260 (miễn phí) để được tư vấn.

Điền các mẫu biểu

    Hợp đồng hoán đổi ngoại tệ

Chuyển hồ sơ tới PGD/CN của MSB

    Chuyển các mẫu biểu, hồ sơ chứng minh mục đích (nếu có) tới các PGD/CN gần nhất của MSB để thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ

Liên hệ
với chúng tôi

Hotline

1800 6260 (miễn phí)

Cần tư vấn trực tiếp

Đặt lịch hẹn với chúng tôi