Giá, phí dịch vụ cạnh tranh

Đăng ký ngay

Mô tả:

Phát hành/sửa đổi/đòi tiền theo bảo lãnh

Hình thức bảo đảm

Bảo lãnh đối ứng do một tổ chức tín dụng phát hành cho MSB là bên hưởng lợi

Quy trình thực hiện:

 • TCTD phát hành bảo lãnh trong đó MSB là bên hưởng lợi
 • MSB phát hành cam kết bảo lãnh theo yêu cầu của TCTD đó cho người hưởng là tổ chức kinh tế. 

Các loại bảo lãnh MSB có thể phát hành:

 • Bảo lãnh thanh toán
 • Bảo lãnh dự thầu
 • Bảo lãnh Thực hiện hợp đồng
 • Bảo lãnh Đảm bảo chất lượng sản phẩm
 • Bảo lãnh Bảo hành
 • Bảo lãnh Hoàn tiền tạm ứng
 • Bảo lãnh Tiền giữ lại

Liên hệ

 

 • Thông tin liên hệ: Phòng quản lý khách hàng tổ chức tín dụng - Trung tâm quản lý quan hệ đối tác và khách hàng Email: fi.bank@msb.com.vn
 • Điện thoại: (84-24) 3771 8989/ Ext 6885/2829

Điều kiện mở thẻ

Các tổ chức tín dụng tại Việt Nam

Điều kiện mở thẻ

Xem chi tiết tại đây

Câu hỏi thường gặp

Để tìm hiểu chi tiết về gói bảo hiểm M Fast Care, mời Quý khánh truy cập tại đây hoặc liên hệ tổng đài 19006083

Là thời gian từ khi Khách hàng Vay/mượn/nợ tiền từ cá nhân/tổ chức khác (không bao gồm Ngân hàng, Công ty Tài chính), tính từ thời điểm Đăng ký xe đến thời điểm gửi Đề nghị vay vốn cho MSB.

Thời gian kể từ ngày đăng ký xe lần đầu đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB. Thời gian xe đã lưu hành tính tròn năm.

Là xe ô tô không đáp ứng điều kiện xe Ô tô mới.

Là xe ô tô được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam hoặc xe nhập khẩu nguyên chiếc chưa được cấp Chứng nhận đăng ký xe ô tô tại Việt Nam hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô lần đầu tại Việt Nam trong vòng 3 tháng, tính đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB

Thế giới ưu đãi JOY