Xây dựng quỹ học vấn đảm bảo và chuẩn bị quà tặng khởi nghiệp cho con

Đầu tư hôm nay cho ngày mai thịnh vượng

Mua online ngay Đăng ký tư vấn

Đầu tư hôm nay cho ngày mai thịnh vượng

Mua online ngay

Tích lũy giáo dục cho tương lai của con

 • Bảo vệ tài chính trước biến cố bất ngờ trong cuộc sống.
 • Tích lũy cho quỹ giáo dục đảm bảo trong tương lai.
 • Quà tặng khởi nghiệp.

Quyền lợi học vấn

 • Nhận ngay 175% STBH cộng thêm bảo tức tích lũy và lãi chia cuối hợp đồng.
 • Quà tặng khởi nghiệp: phần thưởng đặc biệt 25% Số tiền bảo hiểm cho kết quả học tập xuất sắc của con khi con tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên.
 • Quyền lợi tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn: nhận ngay 100% STBH

Quyền lợi tử vong do tai nạn

 • 100% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm không có con ruột, hoặc;
 • 100% x số lượng con ruột, tối đa lên đến 300% số tiền bảo hiểm. Không cần tiếp tục đóng phí trong tương lai, kế hoạch học vấn vẫn được đảm bảo và cơ hội nhận Quà tặng khởi nghiệp.
 • Quyền lợi BH bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối: Nhận 100% STBH

Quyền lợi khác

 • Quyền lợi bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn cho trẻ em.
 • Quyền lợi phát hành hợp đồng mới không thẩm định.

175% STBH cho quỹ học vấn tương lai

 • Đảm bảo quỹ học vấn trong tương lai với 175% Số tiền bảo hiểm và các khoản lãi
 • Vun đắp tương lai vững chắc cho con với các quyền lợi gia tăng
 • Hỗ trợ tài chính cho gia đình trước rủi ro lên đến 400% Số tiền bảo hiểm

Hỗ trợ

Hotline 1900 6083

Để giải đáp thắc mắc, tư vấn lựa chọn, đăng ký mua mới hoặc tái tục bảo hiểm trực tuyến