MSB cung cấp đa dạng các gói giải pháp tín dụng phù hợp với mọi nhu cầu của Doanh nghiệp vốn trong ngắn hạn, trung và dài hạn.

insert image here

VAY NGẮN HẠN

Bổ sung vốn lưu động,
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

  • Đa dạng giải pháp

  • Lãi suất cạnh tranh

  • Chủ động lựa chọn hình thức bảo đảm phù hợp: Có tài sản hoặc không có tài sản đảm bảo

insert image here

VAY TRUNG DÀI DÀI HẠN

Đáp ứng nhu cầu đầu tư tài sản cố định, đầu tư các dự án mới, các dự án mở rộng sản xuất kinh doanh…

  • Thời gian tài trợ dài

  • Đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu tư

Giải pháp tín dụng

Quy trình và thủ tục để Doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn chưa bao giờ dễ dàng đến vậy

Đăng ký khoản vay

insert image

Bước 1 - ĐẶT LỊCH HẸN

Đăng ký lịch hẹn với MSB theo thời gian và địa điểm mong muốn

insert image

Bước 2: TƯ VẤN & HOÀN THIỆN HỒ SƠ

MSB sẽ liên hệ để trao đổi tư vấn thêm nhu cầu của Doanh nghiệp và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ

insert image

Bước 3: ĐÁNH GIÁ VÀ PHÊ DUYỆT

MSB sẽ đánh giá, thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất​

TẠI MSB, DOANH NGHIỆP CÒN NHẬN ĐƯỢC CÁC GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT​

insert image

Chuyên gia tư vấn

Chuyên sâu các lĩnh vực quản lý dòng tiền, cơ cấu vốn, thanh toán quốc tế

insert image

Đánh giá trước giá trị hạn mức được phê duyệt

Tại đây
insert image

Đa dạng giải pháp số

Mở tài khoản, đăng ký vay, giải ngân và thanh toán quốc tế 100% online

Liên hệ với chúng tôi

Cần tư vấn trực tiếp?

Đặt lịch hẹn với chúng tôi