MSB cung cấp đa dạng các gói giải pháp tín dụng phù hợp với mọi nhu cầu của Doanh nghiệp vốn trong ngắn hạn, trung và dài hạn.

insert image here

VAY NGẮN HẠN

Bổ sung vốn lưu động,
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Đa dạng giải pháp

 • Lãi suất cạnh tranh

 • Chủ động lựa chọn hình thức bảo đảm phù hợp: Có tài sản hoặc không có tài sản đảm bảo

insert image here

VAY TRUNG DÀI DÀI HẠN

Đáp ứng nhu cầu đầu tư tài sản cố định, đầu tư các dự án mới, các dự án mở rộng sản xuất kinh doanh…

 • Thời gian tài trợ dài

 • Đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu tư

Giải pháp tín dụng

Quy trình và thủ tục để Doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn chưa bao giờ dễ dàng đến vậy

Cam kết cấp tín dụng có điều kiện

Dịch vụ phát hành Văn bản Cam kết cấp tín dụng nhằm giúp Doanh nghiệp chứng minh năng lực tài chính

 • Đa dạng cam kết tài trợ tín dụng để tham gia dự thầu, xin cấp phép/thực hiện liên kết/liên danh đầu tư thực hiện Dự án.
 • Thủ tục nhanh gọn, đơn giản

Điều kiện:

Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm:

Vay mua phương tiện vận tải

Cho vay mua Phương tiện vận tải là sản phẩm của MSB giúp tài trợ vốn cho doanh nghiệp để mua ô tô phục vụ đa dạng nhu cầu (đi lại, kinh doanh) hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh với lãi suất hấp dẫn, tỷ lệ cho vay trên tài sản thế chấp cao.

 • Lãi suất
  chỉ từ 6.5%/năm
 • Thời hạn
  đến 60 tháng
 • Tỷ lệ cho vay/ Giá trị tài sản bảo đảm cạnh tranh trên thị trường
 • Giải ngân nhanh chóng, thủ tục dễ dàng, nhanh gọn

Điều kiện:

Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm:

Cho vay trung dài hạn

Cho vay trung và dài hạn là giải pháp tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn đầu tư tài sản cố định, dự án nhằm hỗ trợ tối đa nhu cầu vốn cho các dự án kinh doanh của doanh nghiệp

 • Tài trợ tối đa đến 80% giá trị còn được thanh toán của khoản phải thu.
  • giá trị còn được thanh toán của khoản phải thu.
 • Lãi suất vay canh tranh
 • Lãi suất vay canh tranh
 • Tài trợ tối đa 90% trị giá còn được thanh toán đơn hàng.
  • Tài trợ ngay từ thời điểm khoản phải thu hợp pháp được hình thành

Điều kiện:

Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm:

Bao thanh toán bên bán

Giải pháp cấp tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa đã được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận tại hợp đồng mua bán

 • Chủ động lựa chọn hình thức tài trợ tín dụng với tỷ lệ cấp hạn mức tín dụng cao lên đến 200 tỷ đồng (trong đó hạn mức cho vay không vượt quá 100 tỷ đồng)
 • Lãi suất cạnh tranh.
 • Tài trợ tối đa 90% trị giá còn được thanh toán đơn hàng.
 • Tài trợ ngay từ thời điểm khoản phải thu hợp pháp được hình thành
 • Thời hạn ứng trước tối đa lên tới 300 ngày

Điều kiện:

Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm:

Gói sản phẩm MFine, MFloat

Tài trợ vốn dựa trên giá trị khoản phải thu nội địa của Doanh nghiệp.

 • Tài trợ tối đa đến 80% giá trị còn được thanh toán của khoản phải thu.
  • giá trị còn được thanh toán của khoản phải thu.
 • Lãi suất vay canh tranh
 • Tài trợ tối đa 90% trị giá còn được thanh toán đơn hàng.
 • Tài trợ ngay từ thời điểm khoản phải thu hợp pháp được hình thành

Điều kiện:

Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm:

Tài khoản thấu chi cho Doanh nghiệp

Chủ động bổ sung ngay lập tức dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Thanh toán nhanh tiền hàng, hóa đơn điện/nước, lương nhân viên...
 • Kênh thanh toán linh hoạt: tại quầy hoặc Internet Banking.
 • Tự động thanh toán nợ gốc với công nghệ hiện đại tự động
 • Vay không tài sản đảm bảo trong một số trường hợp.
 • Không cần ký khế ước nhận nợ, chủ động chi vượt số tiền thực có trên tài khoản đến 2 tỷ đồng

Điều kiện:

Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm:

Tài trợ hợp đồng đầu ra

Tài trợ vốn cho Doanh nghiệp thực hiện đơn hàng xuất khẩu

 • Hạn mức tài trợ lên đến 200 tỷ (trong đó tối đa hạn mức cho vay không vượt quá 100 tỷ đồng)
 • Tài trợ tối đa 80% giá trị hợp đồng và 85% tổng chi phí
 • Thời hạn cho vay đến 09 tháng
 • Lãi suất cạnh tranh.

Điều kiện:

Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm:

Tài trợ khoản phải thu - Ngân hàng Hàng hải Việt Nam

Tài trợ vốn dựa trên giá trị khoản phải thu nội địa của Doanh nghiệp

 • Lãi suất cạnh tranh
 • Tỷ lệ tài trợ tối đa 90% giá trị còn lại của đơn hàng
 • Linh hoạt hình thức tài trợ: vay, phát hành bảo lãnh, phát hành thư tín dụng (L/C).

Điều kiện:

Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm:

Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng

Tài trợ vốn cho Doanh nghiệp thực hiện đơn hàng xuất khẩu

 • Chủ động lựa chọn hình thức tài trợ tín dụng với tỷ lệ cấp hạn mức tín dụng cao lên đến 200 tỷ đồng (trong đó hạn mức cho vay không vượt quá 100 tỷ đồng)
 • Tỷ lệ tài trợ tối đa lên tới 90% trị giá còn được thanh toán đơn hàng.
 • Lãi suất cạnh tranh.
 • Thời hạn tài trợ lên tới 6 tháng.
 • Giải ngân ngay từ thời điểm thời điểm ký hợp đồng/đơn hàng hoặc nhận được LC xuất khẩu.
 • Bán ngoại tệ trực tuyến với tỷ giá cạnh tranh

Điều kiện:

Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm:

Cho vay ngắn hạn thông thường

Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt đông sản xuất kinh doanh, giúp Doanh nghiệp ổn định nguồn tài chính và tăng tính chủ động trong việc lập kế hoạch kinh doanh.

 • Tài trợ đến 3 lần giá trị tài sản bảo đảm
 • Lãi suất vay canh tranh
 • Đa dạng hình thức cấp hạn mức tín dụng dựa trên quy mô, ngành nghề kinh doanh và loại tài sản bảo đảm
 • Lãi suất vay canh tranh
 • Hồ sơ đơn giản, xử lý nhanh chóng

Điều kiện:

Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ

Xem thêm:

Đăng ký khoản vay

insert image

Bước 1 - ĐẶT LỊCH HẸN

Đăng ký lịch hẹn với MSB theo thời gian và địa điểm mong muốn

insert image

Bước 2: TƯ VẤN & HOÀN THIỆN HỒ SƠ

MSB sẽ liên hệ để trao đổi tư vấn thêm nhu cầu của Doanh nghiệp và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ

insert image

Bước 3: ĐÁNH GIÁ VÀ PHÊ DUYỆT

MSB sẽ đánh giá, thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất​

TẠI MSB, DOANH NGHIỆP CÒN NHẬN ĐƯỢC CÁC GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT​

insert image

Chuyên gia tư vấn

Chuyên sâu các lĩnh vực quản lý dòng tiền, cơ cấu vốn, thanh toán quốc tế

insert image

Đánh giá trước giá trị hạn mức được phê duyệt

Tại đây
insert image

Đa dạng giải pháp số

Mở tài khoản, đăng ký vay, giải ngân và thanh toán quốc tế 100% online

Liên hệ với chúng tôi

Cần tư vấn trực tiếp?

Đặt lịch hẹn với chúng tôi