Đối tượng ưu đãi:

Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Lợi ích sản phẩm:

Tài trợ tối đa đến 80% giá trị còn được thanh toán của khoản phải thu.

Lãi suất vay canh tranh

Tài trợ tối đa 90% trị giá còn được thanh toán đơn hàng.

Tài trợ ngay từ thời điểm khoản phải thu hợp pháp được hình thành

Ưu đãi đặc biệt:

Lãi suất chỉ từ 7.99%/năm cố định trong 12 tháng đầu

Thời gian ưu đãi:

Từ nay cho đến khi có thông báo mới áp dụng

Đặt lịch hẹn

Đăng ký lịch hẹn với MSB theo thời gian và địa điểm mong muốn.

    Đăng ký lịch hẹn với MSB theo thời gian và địa điểm mong muốn.

Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ

    MSB sẽ liên hệ để trao đổi tư vấn thêm nhu cầu của Doanh nghiệp và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ

Đánh giá và phê duyệt

    MSB sẽ đánh giá., thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất.

Chuyên gia tư vấn

Chuyên sâu các lĩnh vực quản lý dòng

Đánh giá trước giá trị hạn mức được phê duyệt

Tại đây

Giải ngân online chỉ trong 1 phút

Chuyên sâu các lĩnh vực quản lý dòng tiền, cơ cấu vốn, thanh toán quốc tế

Liên hệ
với chúng tôi

Hotline

1800 6260 (miễn phí)

Cần tư vấn trực tiếp

Đặt lịch hẹn với chúng tôi