Bảo hiểm trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn với chi phí hợp lý.

Đầu tư hôm nay cho ngày mai thịnh vượng

Mua online ngay Đăng ký tư vấn

Đầu tư hôm nay cho ngày mai thịnh vượng

Đăng ký ngay

Quyền lợi trước rủi ro tử vong.

  • Quyền lợi tử vong
  • Quyền lợi TTTBVV

Quyền lợi tử vong, nhận 100% số tiền bảo hiểm

  • Quyền lợi tử vong: Nhận ngay 100% số tiền bảo hiểm.
  • Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Nhận ngay 10% STBH/năm x 10 năm.

Bảo vệ rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

  • Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
  • Gia tăng bảo vệ với các sản phẩm bổ trợ.
  • Phí bảo hiểm hợp lý quyền lợi bảo vệ hấp dẫn.

Câu hỏi thường gặp

Liên hệ
tư vấn Bảo hiểm

Hotline

19006083

(024) 3944 5566

Cần tư vấn trực tiếp

Đặt lịch hẹn với chúng tôi

(024) 3944 5566