Lựa chọn giải pháp tài trợ vốn phù hợp với đặc điểm và nhu cầu kinh doanh của Doanh nghiệp

MSB cung cấp đa dạng các gói giải pháp toàn diện và chuyên biệt cho từng ngành sản xuất kinh doanh

insert image here

NGÀNH THƯƠNG MẠI

Hỗ trợ Doanh nghiệp Thương mại chủ động dòng tiền và tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn uy tín​

insert image here

NGÀNH SẢN XUẤT

Hỗ trợ Doanh nghiệp Sản xuất chủ động dòng tiền và tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn uy tín​

insert image here

NGÀNH XÂY DỰNG

Hỗ trợ cho Doanh nghiệp Xây dựng một nền tảng vốn vững chắc và nâng tầm thành công cho những dự án lớn​

Giải pháp Chuyên biệt

Quy trình và thủ tục để Doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn chưa bao giờ dễ dàng đến vậy

M-Trading - Giải pháp cho ngành Thương mại

Là giải pháp hỗ trợ cho Doanh nghiệp Xây dựng một nền tảng vốn vững chắc và nâng tầm thành công cho những dự án lớn.

 • Chủ động lựa chọn hình thức tài trợ tín dụng với tỷ lệ cấp hạn mức tín dụng cao, lãi suất cạnh tranh:
  • Gói 1: Dựa trên hợp đồng đầu ra: đến 200 tỷ đồng, tối đa 70% doanh thu
  • Gói 2: Tài trợ tín chấp tiếp cận ban đầu đến 5 tỷ đồng
  • Gói 3: Tài trợ đến 310% giá trị tài sản bảo đảm.
 • Tài trợ đến 260% giá trị tài sản bảo đảm.
  • Tặng Thẻ tín dụng Doanh nghiệp MSB Visa Business với hạn mức lên đến 500 triệu đồng
 • Tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh chỉ từ 0% với mức phí phát hành cạnh tranh.
 • Tặng Thẻ tín dụng Doanh nghiệp MSB Visa Business với hạn mức lên đến 500 triệu đồng

Điều kiện: Tất cả doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây dựng, có doanh thu từ 17 tỷ, thời gian thành lập tối thiểu 2 năm

Xem thêm

M-FMCG - Giải pháp cho DN Thương mại ngành FMCG

Là giải pháp hỗ trợ cho Doanh nghiệp Xây dựng một nền tảng vốn vững chắc và nâng tầm thành công cho những dự án lớn.

 • Chủ động lựa chọn hình thức tài trợ tín dụng với tỷ lệ cấp hạn mức tín dụng cao, lãi suất cạnh tranh:
  • Gói 1: Dựa trên hợp đồng đầu ra: đến 200 tỷ đồng, tối đa 70% doanh thu
  • Hạn mức thấu chi tài trợ lên tới 1 tháng doanh thu bình quân
  • Tài trợ không tài sản bảo đảm tăng thêm tới 10 tỷ đồng mùa cao điểm
 • Tài trợ đến 260% giá trị tài sản bảo đảm.
  • Tặng Thẻ tín dụng Doanh nghiệp MSB Visa Business với hạn mức lên đến 500 triệu đồng
 • Tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh chỉ từ 0% với mức phí phát hành cạnh tranh.
 • Tặng Thẻ tín dụng Doanh nghiệp MSB Visa Business với hạn mức lên đến 500 triệu đồng
  • Mở tài khoản online, chuyển tiền nhanh 24/7 trong 1 phút

Điều kiện: Tất cả doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây dựng, có doanh thu từ 17 tỷ, thời gian thành lập tối thiểu 2 năm

Xem thêm

M-MediPhar – Giải pháp cho DN Dược, vật tư Y Tế

Là giải pháp hỗ trợ cho Doanh nghiệp Xây dựng một nền tảng vốn vững chắc và nâng tầm thành công cho những dự án lớn.

 • Chủ động lựa chọn hình thức tài trợ tín dụng với tỷ lệ cấp hạn mức tín dụng cao, lãi suất cạnh tranh:
  • Gói 1: Dựa trên hợp đồng đầu ra: đến 200 tỷ đồng, tối đa 70% doanh thu
 • Tài trợ đến 260% giá trị tài sản bảo đảm.
  • Tặng Thẻ tín dụng Doanh nghiệp MSB Visa Business với hạn mức lên đến 500 triệu đồng
 • Tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh chỉ từ 0% với mức phí phát hành cạnh tranh.
 • Tặng Thẻ tín dụng Doanh nghiệp MSB Visa Business với hạn mức lên đến 500 triệu đồng
 • Ưu đãi lãi suất cạnh tranh cùng đặc quyền miễn giảm phí giúp tối ưu hóa lợi ích dòng tiền.

Điều kiện: Tất cả doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây dựng, có doanh thu từ 17 tỷ, thời gian thành lập tối thiểu 2 năm

Xem thêm

M-SuperS – Giải pháp cho DN Sản xuất

Là giải pháp hỗ trợ cho Doanh nghiệp Xây dựng một nền tảng vốn vững chắc và nâng tầm thành công cho những dự án lớn.

 • Chủ động lựa chọn hình thức tài trợ tín dụng với tỷ lệ cấp hạn mức tín dụng cao, lãi suất cạnh tranh:
  • Gói 1: Dựa trên hợp đồng đầu ra: đến 200 tỷ đồng, tối đa 70% doanh thu
  • Tài trợ không tài sản bảo đảm tăng thêm tới 10 tỷ đồng mùa cao điểm
  • Hạn mức thấu chi tài trợ lên tới 1 tháng doanh thu bình quân
 • Tài trợ đến 260% giá trị tài sản bảo đảm.
  • Tặng Thẻ tín dụng Doanh nghiệp MSB Visa Business với hạn mức lên đến 500 triệu đồng
 • Tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh chỉ từ 0% với mức phí phát hành cạnh tranh.
 • Tặng Thẻ tín dụng Doanh nghiệp MSB Visa Business với hạn mức lên đến 500 triệu đồng
  • Mở tài khoản online, chuyển tiền nhanh 24/7 trong 1 phút

Điều kiện: Tất cả doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây dựng, có doanh thu từ 17 tỷ, thời gian thành lập tối thiểu 2 năm

Xem thêm

M-Plastic – Vốn lớn cho DN Sản xuất Nhựa

Là giải pháp hỗ trợ cho Doanh nghiệp Xây dựng một nền tảng vốn vững chắc và nâng tầm thành công cho những dự án lớn.

 • Chủ động lựa chọn hình thức tài trợ tín dụng với tỷ lệ cấp hạn mức tín dụng cao, lãi suất cạnh tranh:
  • Gói 1: Dựa trên hợp đồng đầu ra: đến 200 tỷ đồng, tối đa 70% doanh thu
 • Tài trợ đến 260% giá trị tài sản bảo đảm.
  • Tặng Thẻ tín dụng Doanh nghiệp MSB Visa Business với hạn mức lên đến 500 triệu đồng
  • Giải pháp 2: Tài trợ khoản phải thu thường xuyên tới 2 tháng doanh thu.
  • Giải pháp 3: Tài trợ không tài sản bảo đảm lên đến 5 tỷ đồng.
 • Tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh chỉ từ 0% với mức phí phát hành cạnh tranh.
  • Cơ sở tài trợ dựa trên tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay.
 • Tặng Thẻ tín dụng Doanh nghiệp MSB Visa Business với hạn mức lên đến 500 triệu đồng
  • Mở tài khoản online, chuyển tiền nhanh 24/7 trong 1 phút

Điều kiện: Tất cả doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây dựng, có doanh thu từ 17 tỷ, thời gian thành lập tối thiểu 2 năm

Xem thêm

M- Construction Giải pháp cho ngành Xây dựng

Là giải pháp hỗ trợ cho Doanh nghiệp Xây dựng một nền tảng vốn vững chắc và nâng tầm thành công cho những dự án lớn.

 • Chủ động lựa chọn hình thức tài trợ tín dụng với tỷ lệ cấp hạn mức tín dụng cao, lãi suất cạnh tranh:
  • Gói 1: Dựa trên hợp đồng đầu ra: đến 200 tỷ đồng, tối đa 70% doanh thu
 • Tài trợ đến 260% giá trị tài sản bảo đảm.
  • Tặng Thẻ tín dụng Doanh nghiệp MSB Visa Business với hạn mức lên đến 500 triệu đồng
 • Tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh chỉ từ 0% với mức phí phát hành cạnh tranh.
 • Tặng Thẻ tín dụng Doanh nghiệp MSB Visa Business với hạn mức lên đến 500 triệu đồng

Điều kiện: Tất cả doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây dựng, có doanh thu từ 17 tỷ, thời gian thành lập tối thiểu 2 năm

Xem thêm

M- Construction Giải pháp cho ngành Xây dựng

Là giải pháp hỗ trợ cho Doanh nghiệp Xây dựng một nền tảng vốn vững chắc và nâng tầm thành công cho những dự án lớn.

 • Chủ động lựa chọn hình thức tài trợ tín dụng với tỷ lệ cấp hạn mức tín dụng cao, lãi suất cạnh tranh:
  • Gói 1: Dựa trên hợp đồng đầu ra: đến 200 tỷ đồng, tối đa 70% doanh thu
  • Gói 2: Tài trợ không tài sản bảo đảm đến 15 tỷ đồng, tối đa 30% doanh thu.
  • Gói 3: Tài trợ đến 260% giá trị tài sản bảo đảm.
 • Tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh chỉ từ 0% với mức phí phát hành cạnh tranh.
 • Tặng Thẻ tín dụng Doanh nghiệp MSB Visa Business với hạn mức lên đến 500 triệu đồng
 • Miễn 100% các loại phí Quản lý tài khoản, Internet Banking/M-Banking, Thuế điện tử, Hải quan điện tử và ưu đãi hấp dẫn các loại phí chuyển tiền, phí tài trợ thương mại.

Điều kiện: Tất cả doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây dựng, có doanh thu từ 17 tỷ, thời gian thành lập tối thiểu 2 năm

Xem thêm

Tài trợ triển khai dự án có vốn ngân sách nhà nước

Là giải pháp hỗ trợ cho Doanh nghiệp Xây dựng một nền tảng vốn vững chắc và nâng tầm thành công cho những dự án lớn.

 • Chủ động lựa chọn hình thức tài trợ tín dụng với tỷ lệ cấp hạn mức tín dụng cao, lãi suất cạnh tranh:
  • Gói 1: Dựa trên hợp đồng đầu ra: đến 200 tỷ đồng, tối đa 70% doanh thu
 • Tài trợ đến 260% giá trị tài sản bảo đảm.
  • Tặng Thẻ tín dụng Doanh nghiệp MSB Visa Business với hạn mức lên đến 500 triệu đồng
  • Miễn 100% các loại phí Quản lý tài khoản, Internet Banking/M-Banking, Thuế điện tử, Hải quan điện tử và ưu đãi hấp dẫn các loại phí chuyển tiền, phí tài trợ thương mại.
 • Giảm đến 50% phí bảo lãnh cùng lãi suất cạnh tranh.
 • Tặng thẻ tín dụng Doanh nghiệp MSB Visa Business hạn mức lên đến 500 triệu đồng.
 • Đa dạng hình thức sử dụng vốn:
  • Phát hành bảo lãnh tham gia đấu thầu dự án, bổ sung vốn lưu động, bổ sung vốn thực hiện hợp đồng đầu ra, thẻ tín dụng doanh nghiệp, thấu chi, thanh toán lương nhân viên, thư tín dụng L/C…
 • Thủ tục nhanh chóng, hồ sơ đơn giản.

Điều kiện: Tất cả doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Xây dựng, có doanh thu từ 17 tỷ, thời gian thành lập tối thiểu 2 năm

Xem thêm

Không chỉ đáp ứng nhu cầu theo ngành,
MSB cung cấp toàn diện giải pháp cho Doanh nghiệp

insert image

Chuyên gia tư vấn

Tư vấn chuyên sâu các giải pháp cấu trúc vốn, quản lý dòng tiền, tài trợ thương mại

insert image

Hành trình trải nghiệm khách hàng

Đáp ứng và hỗ trợ kịp thời cho Doanh nghiệp trên mọi điểm chạm

insert image

Giải pháp số 100% online

Mở tài khoản, đăng ký vay vốn, phê duyệt hồ sơ, giải ngân, thanh toán quốc tế

Liên hệ với chúng tôi

Hotline

1800 6260

(024) 3944 5566

Cần tư vấn trực tiếp?

Đặt lịch hẹn với chúng tôi