MSB

Hỗ trợ tài chính, mang đến sự an tâm điều trị và động lực vui sống trước rủi ro 72 bệnh hiểm nghèo

Đầu tư hôm nay cho ngày mai thịnh vượng

Đăng ký ngay

Đầu tư hôm nay cho ngày mai thịnh vượng

Đăng ký ngay

Quyền lợi tiền mặt và đáo hạn hấp dẫn

 • Quyền lợi tiền mặt và quyền lợi đáo hạn hấp dẫn
 • Bảo vệ trước 72 bệnh hiểm nghèo
 • Bảo vệ tài chính trước biến cố bất ngờ trong cuộc sống

Quyền lợi về bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo

 • Quyền lợi về bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo: Chi trả lên đến 200% STBH cho 72 bệnh.
 • Quyền lợi tử vong: chi trả lên đến 300% STBH.
 • Quyền lợi tiền mặt: Nhận ngay 30% STBH ở tuổi 65 của KH.
 • Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng: 200% STBH.

Hưởng 200% STBH cho 72 bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo

 • Bảo vệ lên đến 200% STBH cho 72 bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo
 • Bảo vệ lên đến 300% số tiền bảo hiểm trước rủi ro tử vong
 • Nhận ngay 30% số tiền bảo hiểm bằng tiền mặt ở tuổi 65
 • Miễn đóng phí trong tương lai ngay sau khi quyền lợi bệnh ung thư/bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau lần thứ nhất được chi trả

Câu hỏi thường gặp

Là thời gian từ khi Khách hàng Vay/mượn/nợ tiền từ cá nhân/tổ chức khác (không bao gồm Ngân hàng, Công ty Tài chính), tính từ thời điểm Đăng ký xe đến thời điểm gửi Đề nghị vay vốn cho MSB.

Thời gian kể từ ngày đăng ký xe lần đầu đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB. Thời gian xe đã lưu hành tính tròn năm.

Là xe ô tô không đáp ứng điều kiện xe Ô tô mới.

Là xe ô tô được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam hoặc xe nhập khẩu nguyên chiếc chưa được cấp Chứng nhận đăng ký xe ô tô tại Việt Nam hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô lần đầu tại Việt Nam trong vòng 3 tháng, tính đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB

Là phương án trả nợ trong đó gốc trả đều hàng tháng hoặc định kỳ 02 tháng/lần hoặc định kỳ 03 tháng/lần, lãi được trả theo dư nợ gốc thực tế còn lại. 

Liên hệ
tư vấn Bảo hiểm

Hotline

19006083

Cần tư vấn trực tiếp

Đặt lịch hẹn với chúng tôi