MSB

Bảo hiểm trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn với chi phí hợp lý.

Đầu tư hôm nay cho ngày mai thịnh vượng

Đăng ký ngay

Đầu tư hôm nay cho ngày mai thịnh vượng

Đăng ký ngay

Quyền lợi trước rủi ro tử vong

  • Quyền lợi tử vong
  • Quyền lợi TTTBVV

Quyền lợi tử vong, nhận 100% số tiền bảo hiểm

  • Quyền lợi tử vong: Nhận ngay 100% số tiền bảo hiểm.
  • Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Nhận ngay 10% STBH/năm x 10 năm.

Bảo vệ rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

  • Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
  • Gia tăng bảo vệ với các sản phẩm bổ trợ.
  • Phí bảo hiểm hợp lý quyền lợi bảo vệ hấp dẫn.

Câu hỏi thường gặp

Là thời gian từ khi Khách hàng Vay/mượn/nợ tiền từ cá nhân/tổ chức khác (không bao gồm Ngân hàng, Công ty Tài chính), tính từ thời điểm Đăng ký xe đến thời điểm gửi Đề nghị vay vốn cho MSB.

Thời gian kể từ ngày đăng ký xe lần đầu đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB. Thời gian xe đã lưu hành tính tròn năm.

Là xe ô tô không đáp ứng điều kiện xe Ô tô mới.

Là xe ô tô được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam hoặc xe nhập khẩu nguyên chiếc chưa được cấp Chứng nhận đăng ký xe ô tô tại Việt Nam hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô lần đầu tại Việt Nam trong vòng 3 tháng, tính đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB

Là phương án trả nợ trong đó gốc trả đều hàng tháng hoặc định kỳ 02 tháng/lần hoặc định kỳ 03 tháng/lần, lãi được trả theo dư nợ gốc thực tế còn lại. 

Liên hệ
tư vấn Bảo hiểm

Hotline

19006083

Cần tư vấn trực tiếp

Đặt lịch hẹn với chúng tôi