MSB

Kế hoạch tiết kiệm dài hạn và đầu tư an toàn với lãi suất cam kết

Đầu tư hôm nay cho ngày mai thịnh vượng

Đăng ký ngay

Đầu tư hôm nay cho ngày mai thịnh vượng

Đăng ký ngay

Đầu tư an toàn với lãi suất cam kết

 • Đầu tư an toàn với lãi suất cam kết từ Quỹ liên kết chung
 • Được tạm ứng không lãi suất lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng
 • Bảo vệ tài chính gia đình và bản thân trước các rủi ro trong cuộc sống

Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

 • Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng: 100% Giá trị tài khoản hợp đồng.
 • Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng.
 • Quyền lợi tử vong: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng.
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn: Quyền lợi tử vong do tai nạn = Quyền lợi tử vong + 100% STBH.

* Các quyền lợi khác:

 • Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng.
 • Quyền lợi đầu tư và hưởng lãi từ Quỹ liên kết chung.
 • Quyền lợi đảm bảo gia tăng số tiền bảo hiểm (STBH).
 • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo.

Hưởng 200% số tiền bảo hiểm tử vong do tai nạn

 • Quyền lợi tử vong do tai nạn từ 200% số tiền bảo hiểm
 • Hưởng các khoản thưởng duy trì hợp đồng từ 50%
 • 150% Phí bảo hiểm cơ bản
 • Được tạm ứng không lãi suất lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng
 • Đầu tư an toàn và hiệu quả với lãi suất cam kết từ Quỹ liên kết chung

Câu hỏi thường gặp

Là thời gian từ khi Khách hàng Vay/mượn/nợ tiền từ cá nhân/tổ chức khác (không bao gồm Ngân hàng, Công ty Tài chính), tính từ thời điểm Đăng ký xe đến thời điểm gửi Đề nghị vay vốn cho MSB.

Thời gian kể từ ngày đăng ký xe lần đầu đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB. Thời gian xe đã lưu hành tính tròn năm.

Là xe ô tô không đáp ứng điều kiện xe Ô tô mới.

Là xe ô tô được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam hoặc xe nhập khẩu nguyên chiếc chưa được cấp Chứng nhận đăng ký xe ô tô tại Việt Nam hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô lần đầu tại Việt Nam trong vòng 3 tháng, tính đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB

Là phương án trả nợ trong đó gốc trả đều hàng tháng hoặc định kỳ 02 tháng/lần hoặc định kỳ 03 tháng/lần, lãi được trả theo dư nợ gốc thực tế còn lại. 

Liên hệ
tư vấn Bảo hiểm

Hotline

19006083

Cần tư vấn trực tiếp

Đặt lịch hẹn với chúng tôi