MSB

Quyền lợi linh hoạt cho khách hàng lựa chọn với mức phí ưu đãi.

Đảm bảo cuộc sống trước mọi bất trắc

Đăng ký ngay

Đảm bảo cuộc sống trước mọi bất trắc

Đăng ký ngay

Quyền lợi linh hoạt với lựa chọn mức phí ưu đãi.

Gói quyền lợi linh hoạt cho khách hàng lựa chọn với mức phí ưu đãi

  • Các quyền lợi mở rộng và ưu việt nhất
  • Phạm vi bảo hiểm toàn cầu

Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn

Quyền lợi chính:

  • Tử vong do tai nạn
  • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
  • Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn
  • Quyền lợi mở rộng: Chi phí y tế điều trị thương tật do tai nạn. Quyền lợi miễn phí. Trợ cấp nằm viện (Tối đa 60 ngày/năm)

Câu hỏi thường gặp

Là thời gian từ khi Khách hàng Vay/mượn/nợ tiền từ cá nhân/tổ chức khác (không bao gồm Ngân hàng, Công ty Tài chính), tính từ thời điểm Đăng ký xe đến thời điểm gửi Đề nghị vay vốn cho MSB.

Thời gian kể từ ngày đăng ký xe lần đầu đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB. Thời gian xe đã lưu hành tính tròn năm.

Là xe ô tô không đáp ứng điều kiện xe Ô tô mới.

Là xe ô tô được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam hoặc xe nhập khẩu nguyên chiếc chưa được cấp Chứng nhận đăng ký xe ô tô tại Việt Nam hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô lần đầu tại Việt Nam trong vòng 3 tháng, tính đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB

Là phương án trả nợ trong đó gốc trả đều hàng tháng hoặc định kỳ 02 tháng/lần hoặc định kỳ 03 tháng/lần, lãi được trả theo dư nợ gốc thực tế còn lại. 

Liên hệ
tư vấn Bảo hiểm

Hotline

19006083

Cần tư vấn trực tiếp

Đặt lịch hẹn với chúng tôi