Lựa chọn giải pháp tài trợ vốn phù hợp với đặc điểm và nhu cầu kinh doanh của Doanh nghiệp

MSB cung cấp đa dạng các gói giải pháp toàn diện và chuyên biệt cho từng ngành sản xuất kinh doanh

insert image here

NGÀNH THƯƠNG MẠI

Hỗ trợ Doanh nghiệp Thương mại chủ động dòng tiền và tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn uy tín​

insert image here

NGÀNH SẢN XUẤT

Hỗ trợ Doanh nghiệp Sản xuất chủ động dòng tiền và tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn uy tín​

insert image here

NGÀNH XÂY DỰNG

Hỗ trợ cho Doanh nghiệp Xây dựng một nền tảng vốn vững chắc và nâng tầm thành công cho những dự án lớn​

Giải pháp Chuyên biệt

Quy trình và thủ tục để Doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn chưa bao giờ dễ dàng đến vậy

Không chỉ đáp ứng nhu cầu theo ngành,
MSB cung cấp toàn diện giải pháp cho Doanh nghiệp

insert image

Chuyên gia tư vấn

Tư vấn chuyên sâu các giải pháp cấu trúc vốn, quản lý dòng tiền, tài trợ thương mại

insert image

Hành trình trải nghiệm khách hàng

Đáp ứng và hỗ trợ kịp thời cho Doanh nghiệp trên mọi điểm chạm

insert image

Giải pháp số 100% online

Mở tài khoản, đăng ký vay vốn, phê duyệt hồ sơ, giải ngân, thanh toán quốc tế

Liên hệ với chúng tôi

Hotline

1800 6260

Cần tư vấn trực tiếp?

Đặt lịch hẹn với chúng tôi