Lựa chọn giải pháp phù hợp với Doanh nghiệp

Hiện nay, Tài khoản thanh toán doanh nghiệp là dịch vụ cơ bản thiết yếu của các khách hàng doanh nghiệp và tổ chức trong giao thương. Với mong muốn mang đến cho các Doanh nghiệp một giải pháp mở tài khoản nhanh chóng, bảo mật và đảm bảo an toàn, MSB tiên phong triển khai đa dạng phương pháp mở tài khoản doanh nghiệp, theo đó doanh nghiệp có thể mở trực tuyến hoặc đến chi nhánh của MSB.

Responsive Image

Contingent credit line is loan limit that MSB grants to customer based on creditworthiness (no collateral required). This credit line is valid for 1 year in which customer can make several borrowings within the limit without submitting complex documents over and over.

Enterprise is established for at least 2 years with minimum VND 20 billion revenue.

5 days since full submission of documents.

Enterprise can use credit line for supply procurement bill payment, salary payment, exports payment, L/G application, export collection negotiation, L/C application, contract finance, export pre-shipment finance.

Liên hệ với chúng tôi

Hotline

1800 6260

(024) 3944 5566

Cần tư vấn trực tiếp?

Đặt lịch hẹn với chúng tôi

(024) 3944 5566