MSB cung cấp đa dạng các gói giải pháp tín dụng phù hợp với mọi nhu cầu của Doanh nghiệp vốn trong ngắn hạn, trung và dài hạn.

insert image here

VAY NGẮN HẠN

Bổ sung vốn lưu động,
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Đa dạng giải pháp

 • Lãi suất cạnh tranh

 • Chủ động lựa chọn hình thức bảo đảm phù hợp: Có tài sản hoặc không có tài sản đảm bảo

insert image here

VAY TRUNG DÀI DÀI HẠN

Đáp ứng nhu cầu đầu tư tài sản cố định, đầu tư các dự án mới, các dự án mở rộng sản xuất kinh doanh…

 • Thời gian tài trợ dài

 • Đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu tư

Giải pháp tín dụng

Quy trình và thủ tục để Doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn chưa bao giờ dễ dàng đến vậy

Bao thanh toán bên bán

Giải pháp cấp tín dụng cho bên bán hàng thông qua việc mua lại các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa đã được bên bán hàng và bên mua hàng thỏa thuận tại hợp đồng mua bán

 • Tài trợ tối đa đến 80% giá trị còn được thanh toán của khoản phải thu.
  • còn được thanh toán của khoản phải thu.
 • Lãi suất vay canh tranh
 • Tài trợ tối đa 90% trị giá còn được thanh toán đơn hàng.
 • Tài trợ ngay từ thời điểm khoản phải thu hợp pháp được hình thành
 • Thời hạn ứng trước tối đa lên tới 300 ngày

Điều kiện: Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm

Cam kết cấp tín dụng có điều kiện

Tài trợ vốn dựa trên giá trị khoản phải thu nội địa của Doanh nghiệp.

 • Tài trợ tối đa đến 80% giá trị còn được thanh toán của khoản phải thu.
  • còn được thanh toán của khoản phải thu.
 • Lãi suất vay canh tranh

Điều kiện: Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm

Cho vay trung dài hạn

Tài trợ vốn dựa trên giá trị khoản phải thu nội địa của Doanh nghiệp.

 • Tài trợ tối đa đến 80% giá trị còn được thanh toán của khoản phải thu.
  • còn được thanh toán của khoản phải thu.
 • Lãi suất vay canh tranh
 • Tài trợ tối đa 90% trị giá còn được thanh toán đơn hàng.
 • Tài trợ ngay từ thời điểm khoản phải thu hợp pháp được hình thành

Điều kiện: Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm

Gói sản phẩm MFine, MFloat

Tài trợ vốn dựa trên giá trị khoản phải thu nội địa của Doanh nghiệp.

 • Tài trợ tối đa đến 80% giá trị còn được thanh toán của khoản phải thu.
  • còn được thanh toán của khoản phải thu.
 • Lãi suất vay canh tranh
 • Tài trợ tối đa 90% trị giá còn được thanh toán đơn hàng.
 • Tài trợ ngay từ thời điểm khoản phải thu hợp pháp được hình thành

Điều kiện: Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm

Tài khoản thấu chi cho Doanh nghiệp

Tài trợ vốn dựa trên giá trị khoản phải thu nội địa của Doanh nghiệp.

 • Tài trợ tối đa đến 80% giá trị còn được thanh toán của khoản phải thu.
 • Lãi suất vay canh tranh
 • Giải ngân ngay từ thời điểm hình thành khoản phải thu.
 • Linh hoạt hình thức tài trợ: vay, phát hành bảo lãnh, phát hành thư tín dụng (L/C).
  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Không cần ký khế ước nhận nợ, chủ động chi vượt số tiền thực có trên tài khoản đến 2 tỷ đồng

Điều kiện: Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm

Tài trợ hợp đồng đầu ra

Tài trợ vốn dựa trên giá trị khoản phải thu nội địa của Doanh nghiệp.

 • Tài trợ tối đa đến 80% giá trị còn được thanh toán của khoản phải thu.
  • còn được thanh toán của khoản phải thu.
 • Lãi suất vay canh tranh
 • Giải ngân ngay từ thời điểm hình thành khoản phải thu.
 • Linh hoạt hình thức tài trợ: vay, phát hành bảo lãnh, phát hành thư tín dụng (L/C).

Điều kiện: Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm

Tài trợ khoản phải thu

Tài trợ vốn dựa trên giá trị khoản phải thu nội địa của Doanh nghiệp.

 • Tài trợ tối đa đến 80% giá trị còn được thanh toán của khoản phải thu.
  • còn được thanh toán của khoản phải thu.
 • Giải ngân ngay từ thời điểm hình thành khoản phải thu.
 • Linh hoạt hình thức tài trợ: vay, phát hành bảo lãnh, phát hành thư tín dụng (L/C).

Điều kiện: Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm

Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng

Tài trợ vốn cho Doanh nghiệp thực hiện đơn hàng xuất khẩu

 • Tài trợ tối đa đến 80% giá trị còn được thanh toán của khoản phải thu.
  • còn được thanh toán của khoản phải thu.
 • Lãi suất vay canh tranh
 • Giải ngân ngay từ thời điểm hình thành khoản phải thu.
 • Linh hoạt hình thức tài trợ: vay, phát hành bảo lãnh, phát hành thư tín dụng (L/C).
 • Thời hạn tài trợ lên tới 6 tháng.
 • Bán ngoại tệ trực tuyến với tỷ giá cạnh tranh

Điều kiện: Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm

Vay mua phương tiện vận tải

Tài trợ vốn dựa trên giá trị khoản phải thu nội địa của Doanh nghiệp.

 • Tài trợ tối đa đến 80% giá trị còn được thanh toán của khoản phải thu.
 • Giải ngân ngay từ thời điểm hình thành khoản phải thu.
 • Tỷ lệ cho vay/ Giá trị tài sản bảo đảm cạnh tranh trên thị trường
 • Giải ngân nhanh chóng, thủ tục dễ dàng, nhanh gọn

Điều kiện: Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm

Cho vay ngắn hạn thông thường

Tài trợ vốn dựa trên giá trị khoản phải thu nội địa của Doanh nghiệp.

 • Tài trợ tối đa đến 80% giá trị còn được thanh toán của khoản phải thu.
 • Lãi suất vay canh tranh
 • Giải ngân ngay từ thời điểm hình thành khoản phải thu.
 • Linh hoạt hình thức tài trợ: vay, phát hành bảo lãnh, phát hành thư tín dụng (L/C).
 • Hồ sơ đơn giản, xử lý nhanh chóng

Điều kiện: Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm

Đăng ký khoản vay

insert image

Bước 1 - ĐẶT LỊCH HẸN

Đăng ký lịch hẹn với MSB theo thời gian và địa điểm mong muốn

insert image

Bước 2: TƯ VẤN & HOÀN THIỆN HỒ SƠ

MSB sẽ liên hệ để trao đổi tư vấn thêm nhu cầu của Doanh nghiệp và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ

insert image

Bước 3: ĐÁNH GIÁ VÀ PHÊ DUYỆT

MSB sẽ đánh giá, thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất​

TẠI MSB, DOANH NGHIỆP CÒN NHẬN ĐƯỢC CÁC GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT​

insert image

Chuyên gia tư vấn

Chuyên sâu các lĩnh vực quản lý dòng tiền, cơ cấu vốn, thanh toán quốc tế

insert image

Đánh giá trước giá trị hạn mức được phê duyệt

Tại đây
insert image

Đa dạng giải pháp số

Mở tài khoản, đăng ký vay, giải ngân và thanh toán quốc tế 100% online

Liên hệ với chúng tôi

Hotline

1800 6260 (miễn phí)

(024) 3944 5566

Cần tư vấn trực tiếp?

Đặt lịch hẹn với chúng tôi