MSB cung cấp đa dạng các gói giải pháp tín dụng phù hợp với mọi nhu cầu của Doanh nghiệp vốn trong ngắn hạn, trung và dài hạn.

insert image here

VAY NGẮN HẠN

Bổ sung vốn lưu động,
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Đa dạng giải pháp

 • Lãi suất cạnh tranh

 • Chủ động lựa chọn hình thức bảo đảm phù hợp: Có tài sản hoặc không có tài sản đảm bảo

insert image here

VAY TRUNG DÀI DÀI HẠN

Đáp ứng nhu cầu đầu tư tài sản cố định, đầu tư các dự án mới, các dự án mở rộng sản xuất kinh doanh…

 • Thời gian tài trợ dài

 • Đáp ứng đa dạng nhu cầu đầu tư

Giải pháp tín dụng

Quy trình và thủ tục để Doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn chưa bao giờ dễ dàng đến vậy

Conditional Credit Granting Commitment

Financing is based on the value of domestic receivables of the Enterprise.

 • Financing up to 80% of the outstanding value of the receivable.
  • the outstanding value of the receivable.
 • Competitive loan interest rates

Điều kiện: Vietnamese enterprises fully satisfy the conditions prescribed by MSB from time to time.

Xem thêm

Factoring

The solution to grant credit to the seller through the acquisition of receivables arising from the purchase and sale of goods agreed upon by the seller and the purchaser in the purchase and sale contract

 • Financing up to 80% of the outstanding value of the receivable.
  • the remaining value to be paid for the order.
 • Competitive loan interest rates
 • Financing up to 90% of the remaining value to be paid for the order.
 • Funding from the moment the legal receivable is formed
 • Maximum advance payment period is up to 300 days

Điều kiện: Vietnamese enterprises fully satisfy the conditions prescribed by MSB from time to time.

Xem thêm

Medium and Long-Term Loans

Financing is based on the value of domestic receivables of the Enterprise.

 • Financing up to 80% of the outstanding value of the receivable.
  • the outstanding value of the receivable
 • Competitive loan interest rates
 • Financing up to 90% of the remaining value to be paid for the order.
 • Funding from the moment the legal receivable is formed
  • Tài trợ ngay từ thời điểm khoản phải thu hợp pháp được hình thành

Điều kiện: Vietnamese enterprises fully satisfy the conditions prescribed by MSB from time to time.

Xem thêm

MFine & MFloat Package

Financing is based on the value of domestic receivables of the Enterprise.

 • Financing up to 80% of the outstanding value of the receivable.
  • the outstanding value of the receivable.
 • Competitive loan interest rates
 • Financing up to 90% of the remaining value to be paid for the order.
 • Funding from the moment the legal receivable is formed

Điều kiện: Vietnamese enterprises fully satisfy the conditions prescribed by MSB from time to time.

Xem thêm

Ordinary Short-Term Loan

Financing is based on the value of domestic receivables of the Enterprise.

 • Financing up to 80% of the outstanding value of the receivable.
 • Competitive loan interest rates
 • Disbursed right from the time of creation of receivables.
 • Flexible forms of financing: borrowing, issuing guarantees, issuing letters of credit (L/C).
 • Simple profile, quick processing

Điều kiện: Vietnamese enterprises fully satisfy the conditions prescribed by MSB from time to time.

Xem thêm

Output Contract Financing

Financing is based on the value of domestic receivables of the Enterprise.

 • Financing up to 80% of the outstanding value of the receivable.
  • the outstanding value of the receivable.
 • Competitive loan interest rates
 • Disbursed right from the time of creation of receivables.
 • Flexible forms of financing: borrowing, issuing guarantees, issuing letters of credit (L/C).

Điều kiện: Vietnamese enterprises fully satisfy the conditions prescribed by MSB from time to time.

Xem thêm

Pre-Shipment Export financing

Financing for Enterprises to carry out export orders

 • Financing up to 80% of the outstanding value of the receivable.
  • the outstanding value of the receivable.
 • Competitive loan interest rates
 • Disbursed right from the time of creation of receivables.
 • Flexible forms of financing: borrowing, issuing guarantees, issuing letters of credit (L/C).
 • The funding period is up to 6 months.
 • Sell foreign currency online at competitive rates

Điều kiện: Vietnamese enterprises fully satisfy the conditions prescribed by MSB from time to time.

Xem thêm

Overdraft Account for Businesses

Financing is based on the value of domestic receivables of the Enterprise.

 • Financing up to 80% of the outstanding value of the receivable.
 • Competitive loan interest rates
 • Disbursed right from the time of creation of receivables.
 • Flexible forms of financing: borrowing, issuing guarantees, issuing letters of credit (L/C).
 • No need to sign a contract to receive debt, actively spend over the actual amount on the account by up to VND 2 billion

Điều kiện: Doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

Xem thêm

Transportation Vehicle Financing

Loans to buy means of transport is a product of MSB that helps finance businesses to buy cars to serve a variety of needs (travel, business) or expand business activities with attractive interest rates. High loan-to-collateral ratio.

 • Competitive interest rates
  from only 7.99%/year
 • Loan maturity date
  up to 60 months
 • Competitive loan ratio/value of collateral in the market
 • Quick disbursement, easy and fast procedures

Điều kiện: Vietnamese enterprises fully satisfy the conditions prescribed by MSB from time to time.

Xem thêm

Accounts Receivable Financing

Financing is based on the value of domestic receivables of the Enterprise.

 • Financing up to 80% of the outstanding value of the receivable.
  • the outstanding value of the receivable.
 • Disbursed right from the time of creation of receivables.
 • Flexible forms of financing: borrowing, issuing guarantees, issuing letters of credit (L/C).

Điều kiện: Vietnamese enterprises fully satisfy the conditions prescribed by MSB from time to time.

Xem thêm

Đăng ký khoản vay

insert image

Bước 1 - ĐẶT LỊCH HẸN

Đăng ký lịch hẹn với MSB theo thời gian và địa điểm mong muốn

insert image

Bước 2: TƯ VẤN & HOÀN THIỆN HỒ SƠ

MSB sẽ liên hệ để trao đổi tư vấn thêm nhu cầu của Doanh nghiệp và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ

insert image

Bước 3: ĐÁNH GIÁ VÀ PHÊ DUYỆT

MSB sẽ đánh giá, thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp trong thời gian ngắn nhất​

TẠI MSB, DOANH NGHIỆP CÒN NHẬN ĐƯỢC CÁC GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT​

insert image

Chuyên gia tư vấn

Chuyên sâu các lĩnh vực quản lý dòng tiền, cơ cấu vốn, thanh toán quốc tế

insert image

Đánh giá trước giá trị hạn mức được phê duyệt

Tại đây
insert image

Đa dạng giải pháp số

Mở tài khoản, đăng ký vay, giải ngân và thanh toán quốc tế 100% online

Liên hệ với chúng tôi

Hotline

1800 6260 (miễn phí)

(024) 3944 5566

Cần tư vấn trực tiếp?

Đặt lịch hẹn với chúng tôi