Các tính năng chính trên Ngân hàng điện tử

Đảm bảo luôn luôn kết nối với gói tài khoản thông qua những tính năng hữu ích sau: Đảm bảo luôn luôn kết nối với gói tài khoản thông qua những tĩnh năng hữu ích sau: 

  • Nhận thông báo biến động số dư qua Mobile Banking
  • Thanh toán hóa đơn/nạp tiền tự động
  • Quản lý các khoản tiết kiệm, đầu tư
  • Chuyển khoản an toàn, nhanh chóng
  • Tra cứu lịch sử giao dịch & in sao kê online