MSB

Bảo vệ tài chính trước rủi ro và có cơ hội gia tăng tài sản hiệu quả với các quỹ PRUlink

Đầu tư hôm nay cho ngày mai thịnh vượng

Đăng ký ngay

Đầu tư hôm nay cho ngày mai thịnh vượng

Đăng ký ngay

Bảo vệ trước rủi ro và gia tăng tài sản

 • Bảo vệ tài chính trước biến cố bất ngờ trong cuộc sống
 • Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Linh hoạt thiết kế kế hoạch tài chính cho bạn
 • Đầu tư gia tăng tài sản với 6 quỹ PRUlink

Nhận 100% giá trị quỹ hợp đồng

 • Quyền lợi khi kết thúc thời hạn hợp đồng: nhận 100% giá trị quỹ hợp đồng
 • Quyền lợi tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn: nhận 100% STBH + Giá trị quỹ hợp đồng

Quyền lợi khác

 • Cơ hội đầu tư và gia tăng tài sản hiệu quả với 06 các quỹ PRUlink.
 • Gia tăng bảo vệ cho cả gia đình với các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ.
 • Chủ động quyết định kế hoạch bảo vệ và đầu tư của bạn trong việc rút tiền, hoán đổi quỹ, thay đổi tỷ lệ đầu tư, đóng phí, đầu tư thêm.
 • Thay đổi quyền lợi bảo hiểm tại tuổi 70.
 • Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn
 • Khoản thưởng duy trì hợp đồng.

Nhận 100% STBH và toàn bộ kết quả đầu tư.

 • Bảo vệ tài chính gia đình với 100% Số tiền bảo hiểm và toàn bộ kết quả đầu tư.
 • Chủ động quyết định kế hoạch bảo vệ tài chính và đầu tư của bạn.
 • Cơ hội đầu tư và gia tăng tài sản hiệu quả với các quỹ PRUlink.

Câu hỏi thường gặp

Là thời gian từ khi Khách hàng Vay/mượn/nợ tiền từ cá nhân/tổ chức khác (không bao gồm Ngân hàng, Công ty Tài chính), tính từ thời điểm Đăng ký xe đến thời điểm gửi Đề nghị vay vốn cho MSB.

Thời gian kể từ ngày đăng ký xe lần đầu đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB. Thời gian xe đã lưu hành tính tròn năm.

Là xe ô tô không đáp ứng điều kiện xe Ô tô mới.

Là xe ô tô được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam hoặc xe nhập khẩu nguyên chiếc chưa được cấp Chứng nhận đăng ký xe ô tô tại Việt Nam hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô lần đầu tại Việt Nam trong vòng 3 tháng, tính đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB

Là phương án trả nợ trong đó gốc trả đều hàng tháng hoặc định kỳ 02 tháng/lần hoặc định kỳ 03 tháng/lần, lãi được trả theo dư nợ gốc thực tế còn lại. 

Liên hệ
tư vấn Bảo hiểm

Hotline

19006083

Cần tư vấn trực tiếp

Đặt lịch hẹn với chúng tôi