Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 14:37 ngày 17/09/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

frontend-newdetails

Actions
Loading...

Bạn đã đăng kí thành công!

Đăng ký chương trình khuyến mãi

Lưu thông tin đăng ký

MSB xin trân trọng thông báo về việc thu giữ tài sản như sau

Tên khách hàng

Tài sản thu giữ

Thời gian thu giữ

Địa điểm thu giữ

Lý do thu giữ

Ông Nguyễn Đăng Hải và bà Đặng Thị Mận

Quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 50, tờ bản đồ số 100, diện tích 106,6m2 tại khu chăn nuôi, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây cũ (nay là thành phố Hà Nội), theo GCN QSDĐ, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số Ah792690, vào sổ GCNQSDĐ: H.02163/QSDĐ/3327/QĐ-UB, do UBND huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội) cấp ngày 31/12/2007.

Sau ngày 28/05/2019

Khu chăn nuôi, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây (nay là TP. Hà Nội)

Do Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD đã ký kết. MSB thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

 

Bình chọn:

frontendRelateProductMarketing

Actions
Loading...
Täydentävä sisältö