Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:30 ngày 25/09/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

frontend-newdetails

Actions
Loading...

Bạn đã đăng kí thành công!

Đăng ký chương trình khuyến mãi

Lưu thông tin đăng ký

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc thay đổi tên các Phòng giao dịch Tài Chính cộng đồng.

  • Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 cưa Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
  • Căn cứ Nghị quyết số 03.19/2018/NQ-HĐQT ngày 22/08/2018 về việc sáp nhập Ngân hàng Cộng đồng vào Ngân hàng Bán lẻ của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam;

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

1. Thay đổi tên Phòng Giao dịch Tài Chính Cộng Đồng:
 

STT Tên Phòng Giao dịch cũ Tên Phòng Giao dịch mới
1 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đô Thành - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Nhà Bè Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đô Thành - Phòng Giao dịch Nhà Bè
2 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đô Thành - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Võ Trường Toản Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đô Thành - Phòng Giao dịch Võ Trường Toản
3 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Tam Bình Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình - Phòng Giao dịch Tam Bình
4 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng An Sương Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình - Phòng Giao dịch An Sương
5 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Ba Tháng Hai Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình - Phòng Giao dịch Ba Tháng Hai
6 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Cam Ranh Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa - Phòng Giao dịch Cam Ranh
7 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Bỉm Sơn Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa - Phòng Giao dịch Bỉm Sơn
8 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Tây Thành Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa - Phòng Giao dịch Tây Thành
9 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Châu Thành Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Châu Thành
10 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Chợ Mới Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Chợ Mới
11 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Mỹ Bình Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Mỹ Bình
12 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Mỹ Luông Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Mỹ Luông
13 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Thoại Sơn Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Thoại Sơn
14 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Tri Tôn Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Tri Tôn
15 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Vĩnh An Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Vĩnh An
16 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Cần Đăng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Cần Đăng
17 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Nguyền Huệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Nguyền Huệ
18 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Chi Lăng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Chi Lăng
19 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Óc Eo Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Óc Eo
20 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Phú Hòa Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịchPhú Hòa
21 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Ba Chúc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh An Giang - Phòng Giao dịch Ba Chúc
22 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Thốt Nốt Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ - Phòng Giao dịch Thốt Nốt
23 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Ô Môn Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ - Phòng Giao dịch Ô Môn
24 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Cái Răng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ - Phòng Giao dịch Cái Răng
25 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Tân Biên Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai - Phòng Giao dịch Tân Biên
26 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên - Phòng Giao dịch Tài chính cộng đồng Chợ Thái Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên - Phòng Giao dịch Chợ Thái

 

2. Nội dung hoạt động: Theo chức năng của Chi nhánh/Phòng Giao dịch tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Việc thay đổi tên Chi nhánh không làm ảnh hưởng đến quá trình giao dịch. Quý khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ của Maritime Bank tại các Chi nhánh trên.

Maritime Bank hiện đã có 270 chi nhánh, phòng giao dịch trải dài trên 47 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Maritime Bank xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết nhằm thuận tiện cho việc giao dịch và liên hệ. Maritime Bank rất hân hạnh được phục vụ quý khách!

 

 

 

Bình chọn:

frontendRelateProductMarketing

Actions
Loading...
Täydentävä sisältö