Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:10 ngày 23/09/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

frontend-newdetails

Actions
Loading...

Bạn đã đăng kí thành công!

Đăng ký chương trình khuyến mãi

Lưu thông tin đăng ký

Từ ngày 8/8/2018 Maritime bank thông báo điều chỉnh hạn mức giao dịch chuyển khoản nội bộ, chuyển liên ngân hàng trên kênh ngân hàng điện tử.

Maritime Bank xin thông báo với quý khách hàng về việc điều chỉnh hạn mức giao dịch chuyển khoản qua dịch vụ ngân hàng điện tử. Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng cũng như tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Chi tiết điều chỉnh:

CHUYỂN KHOẢN NỘI BỘ:

  • Tăng hạn mức chuyển khoản nội bộ cho Gói M-Business trên kênh Internet Banking.

  • Tăng hạn mức chuyển khoản nội bộ cho tất cả các Gói Tài khoản trên Mobile Banking.
     

Tài khoản

Gói IB/MB

Internet Banking

Mobile Banking

Mới

Mới

Business

Gói Business

2.000.000.000 VNĐ/ngày/giao dịch

5.000.000.000 VNĐ/ngày/giao dịch

30.000.000 VNĐ/giao dịch

90.000.000 VNĐ/ngày

500.000.000 VNĐ/giao dịch

1.000.000.000 VNĐ/ngày

MPremier

Gói MPremier

5.000.000.000 VNĐ/ngày/giao dịch

Giữ nguyên

30.000.000 VNĐ/giao dịch

90.000.000 VNĐ/ngày

500.000.000 VNĐ/giao dịch

1.000.000.000 VNĐ/ngày

FCB

Gói FCB

1.000.000.000 VNĐ/ngày/giao dịch

Giữ nguyên

30.000.000 VNĐ/giao dịch

90.000.000 VNĐ/ngày

500.000.000 VNĐ/giao dịch

1.000.000.000 VNĐ/ngày

M1-M Money

Gói đầy đủ

500.000.000 VNĐ/ngày/giao dịch

Giữ nguyên

20.000.000 VNĐ/giao dịch

60.000.000 VNĐ/ngày

100.000.000 VNĐ/giao dịch

500.000.000 VNĐ/ngày

  
CHUYỂN KHOẢN LIÊN NGÂN HÀNG:

  • Nâng hạn mức chuyển khoản liên ngân hàng trên Mobile Banking

Tài khoản

Gói IB/MB

Mobile Banking

Mới

Business

Gói Business

30.000.000 VNĐ/giao dịch

90.000.000 VNĐ/ngày

300.000.000 VNĐ/giao dịch

500.000.000 VNĐ/ngày

MPremier

Gói MPremier

30.000.000 VNĐ/giao dịch

90.000.000 VNĐ/ngày

300.000.000 VNĐ/giao dịch

500.000.000 VNĐ/ngày

FCB

Gói FCB

30.000.000 VNĐ/giao dịch

90.000.000 VNĐ/ngày

300.000.000 VNĐ/giao dịch

500.000.000 VNĐ/ngày

M1-M Money

Gói đầy đủ

20.000.000 VNĐ/giao dịch

60.000.000 VNĐ/ngày

100.000.000 VNĐ/giao dịch

300.000.000 VNĐ/ngày

  
CHUYỂN LIÊN NGÂN HÀNG 24/7

  • Nâng hạn mức chuyển khoản trên Internet Banking lên 300.000.000 VNĐ/giao dịch; 500.000.000 VNĐ/ngày; riêng Gói Business là 1.000.000.000 VNĐ/ngày

  • Nâng hạn mức chuyển khoản trên Mobile Banking lên 300.000.000 VNĐ/giao dịch; 500.000.000 VNĐ/ngày; riêng Gói đầy đủ là 100.000.000 VNĐ/giao dịch; 300.000.000 VNĐ/ngày

Tài khoản

Gói IB/MB

Internet Banking

Mobile Banking

Mới

Mới

Business

Gói Business

100.000.000 VNĐ/giao dịch

300.000.000 VNĐ/ ngày

300.000.000 VNĐ/giao dịch

1.000.000.000 VNĐ/ ngày

30.000.000 VNĐ/giao dịch

90.000.000 VNĐ/ngày

300.000.000 VNĐ/giao dịch

500.000.000 VNĐ/ ngày

MPremier

Gói MPremier

100.000.000 VNĐ/giao dịch

300.000.000 VNĐ/ ngày

300.000.000 VNĐ/giao dịch

500.000.000 VNĐ/ ngày

30.000.000 VNĐ/giao dịch

90.000.000 VNĐ/ngày

300.000.000 VNĐ/giao dịch

500.000.000 VNĐ/ ngày

FCB

Gói FCB

100.000.000 VNĐ/giao dịch

300.000.000 VNĐ/ ngày

300.000.000 VNĐ/giao dịch

500.000.000 VNĐ/ ngày

30.000.000 VNĐ/giao dịch

90.000.000 VNĐ/ngày

300.000.000 VNĐ/giao dịch

500.000.000 VNĐ/ ngày

M1-M Money

Gói đầy đủ

100.000.000 VNĐ/giao dịch

300.000.000 VNĐ/ ngày

300.000.000 VNĐ/giao dịch

500.000.000 VNĐ/ ngày

20.000.000 VNĐ/giao dịch

60.000.000 VNĐ/ngày

100.000.000 VNĐ/giao dịch

300.000.000 VNĐ/ngày

 

Bình chọn:

frontendRelateProductMarketing

Actions
Loading...
Täydentävä sisältö