Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 09:10 ngày 23/09/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

frontend-newdetails

Actions
Loading...

Bạn đã đăng kí thành công!

Đăng ký chương trình khuyến mãi

Lưu thông tin đăng ký

Maritime Bank trân trọng thông báo thu giữ tài sản thế chấp

STT

Tên khách hàng

Tài sản thu giữ

Thời gian thu giữ

Địa điểm thu giữ

Lý do thu giữ

1

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Inox Nam Sơn

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số (793-1)+(793-5) tờ bản đồ số 7, tổ 06, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

Kể từ ngày 01/11/2017

Thửa đất số (793-1)+(793-5) tờ bản đồ số 7, tổ 06, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

Do Khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo HĐTD và HĐ thế chấp đã ký kết. Maritime Bank thu giữ tài sản bảo đảm để  xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

 

Bình chọn:

frontendRelateProductMarketing

Actions
Loading...
Täydentävä sisältö