Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:30 ngày 25/09/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

frontend-newdetails

Actions
Loading...

Bạn đã đăng kí thành công!

Đăng ký chương trình khuyến mãi

Lưu thông tin đăng ký

Thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về Thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức Tín dụng, ngày 21/8/2017, VAMC đã phối hợp với MSB, DAB thực hiện thu giữ tài sản của Công ty CP Sài Gòn One Tower tại địa chỉ 34 Tôn Đức Thắng, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.

VAMC đề nghị các tổ chức và cá nhân có quyền lợi và lợi ích liên quan đến tài sản đảm bảo nêu trên liên hệ với VAMC để cung cấp thông tin và phối hợp với VAMC xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 20/9/2017. Hết thời hạn nêu trên, VAMC sẽ tiếp tục triển khai xử lý tài sản bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại đây.

Bình chọn:

frontendRelateProductMarketing

Actions
Loading...
Täydentävä sisältö