Giá, phí dịch vụ cạnh tranh

Đăng ký ngay

Dịch vụ tài trợ ngắn hạn cho NH trong nước bao gồm các dịch vụ sau:

  • Tài trợ trade loan: MSB cung cấp một khoản tài trợ cho Khách hàng nhằm mục đích tái tài trợ cho các giao dịch LC, nhờ thu của Khách hàng
  • Tài trợ UPAS LC: MSB là ngân hàng hoàn trả (Reimbursing Bank) thực hiện tài trợ thông qua việc thanh toán theo chỉ định của Khách hàng cho các UPAS LC do Khách hàng phát hành.
  • Tài trợ thanh toán LC (LC Refinancing): MSB là ngân hàng hoàn trả (Reimbursing Bank) thực hiện tài trợ thông qua việc thanh toán theo chỉ định của Khách hàng cho các LC trả ngay/trả chậm (không bao gồm UPAS LC) do Khách hàng phát hành.

Liên hệ:

Phòng quản lý khách hàng tổ chức tín dụng - Trung tâm quản lý quan hệ đối tác và khách hàng

Điều kiện mở thẻ

Ngân hàng trong nước

Điều kiện mở thẻ

Xem chi tiết tại đây

Câu hỏi thường gặp

Để tìm hiểu chi tiết về gói bảo hiểm M Fast Care, mời Quý khánh truy cập tại đây hoặc liên hệ tổng đài 19006083

Là thời gian từ khi Khách hàng Vay/mượn/nợ tiền từ cá nhân/tổ chức khác (không bao gồm Ngân hàng, Công ty Tài chính), tính từ thời điểm Đăng ký xe đến thời điểm gửi Đề nghị vay vốn cho MSB.

Thời gian kể từ ngày đăng ký xe lần đầu đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB. Thời gian xe đã lưu hành tính tròn năm.

Là xe ô tô không đáp ứng điều kiện xe Ô tô mới.

Là xe ô tô được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam hoặc xe nhập khẩu nguyên chiếc chưa được cấp Chứng nhận đăng ký xe ô tô tại Việt Nam hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô lần đầu tại Việt Nam trong vòng 3 tháng, tính đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB

Thế giới ưu đãi JOY