Mô tả

MSB là một trong những thành viên đấu thầu Trái phiếu chính phủ cuả Bộ Tài chính, được thực hiện đấu thầu hộ cho một bên khác và hưởng phí đấu thầu hộ theo thỏa thuận giữa MSB và khách hàng.

Đặc điểm nổi bật

Giao dịch nhanh chóng, đảm bảo, thuận tiện

Hồ sơ cần thiết

  • Đăng ký kinh doanh
  • Đăng ký mẫu dấu Ủy quyền ký Giao dịch
  • Quyết định bổ nhiệm
  • Giới thiệu chữ ký
  • Hợp đồng bản cứng có dấu đỏ (ký 1 lần cho tất cả các đợt tham gia đấu thầu)
  • Phiếu dự thầu (đối với mỗi đợt đăng ký đấu thầu)

Phương thức giao dịch

Đặt thầu thông qua hệ thống đấu thầu chuyên biệt của HNX

Liên hệ

  • Phòng Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ, Trung tâm Kinh doanh tiền tệ và Giấy tờ có giá
  • Điện thoại: 024-31718989 ext 6806

Điều kiện mở thẻ

  • Tất cả Tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam

Điều kiện mở thẻ

Xem chi tiết tại đây.

Câu hỏi thường gặp

Để tìm hiểu chi tiết về gói bảo hiểm M Fast Care, mời Quý khánh truy cập tại đây hoặc liên hệ tổng đài 19006083

Là thời gian từ khi Khách hàng Vay/mượn/nợ tiền từ cá nhân/tổ chức khác (không bao gồm Ngân hàng, Công ty Tài chính), tính từ thời điểm Đăng ký xe đến thời điểm gửi Đề nghị vay vốn cho MSB.

Thời gian kể từ ngày đăng ký xe lần đầu đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB. Thời gian xe đã lưu hành tính tròn năm.

Là xe ô tô không đáp ứng điều kiện xe Ô tô mới.

Là xe ô tô được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam hoặc xe nhập khẩu nguyên chiếc chưa được cấp Chứng nhận đăng ký xe ô tô tại Việt Nam hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô lần đầu tại Việt Nam trong vòng 3 tháng, tính đến thời điểm gửi đề nghị vay vốn cho MSB

Thế giới ưu đãi JOY