Kế hoạch tiết kiệm dài hạn và đầu tư an toàn với lãi suất cam kết

Đầu tư hôm nay cho ngày mai thịnh vượng

Mua online ngay Đăng ký tư vấn

Đầu tư hôm nay cho ngày mai thịnh vượng

Đăng ký ngay

Đầu tư an toàn với lãi suất cam kết

 • Đầu tư an toàn với lãi suất cam kết từ Quỹ liên kết chung
 • Được tạm ứng không lãi suất lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng
 • Bảo vệ tài chính gia đình và bản thân trước các rủi ro trong cuộc sống

Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

 • Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng: 100% Giá trị tài khoản hợp đồng.
 • Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng.
 • Quyền lợi tử vong: Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hợp đồng.
 • Quyền lợi tử vong do tai nạn: Quyền lợi tử vong do tai nạn = Quyền lợi tử vong + 100% STBH.

* Các quyền lợi khác:

 • Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng.
 • Quyền lợi đầu tư và hưởng lãi từ Quỹ liên kết chung.
 • Quyền lợi đảm bảo gia tăng số tiền bảo hiểm (STBH).
 • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo.

Hưởng 200% số tiền bảo hiểm tử vong do tai nạn

 • Quyền lợi tử vong do tai nạn từ 200% số tiền bảo hiểm
 • Hưởng các khoản thưởng duy trì hợp đồng từ 50%
 • 150% Phí bảo hiểm cơ bản
 • Được tạm ứng không lãi suất lên đến 50% giá trị tài khoản hợp đồng
 • Đầu tư an toàn và hiệu quả với lãi suất cam kết từ Quỹ liên kết chung

Câu hỏi thường gặp

Liên hệ
tư vấn Bảo hiểm

Hotline

19006083

(024) 3944 5566

Cần tư vấn trực tiếp

Đặt lịch hẹn với chúng tôi

(024) 3944 5566