Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:30 ngày 16/10/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng

Công cụ tính toán

Tài trợ xuất khẩu trước giao hàng

Thông tin sản phẩm

MSB cấp tín dụng cho khách hàng xuất khẩu nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ việc thu mua nguyên vật liệu và các chi phí khác để sản xuất, gia công chế biến, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu.

Lợi ích

 Khách hàng được tài trợ từ khi có đơn hàng xuất khẩu; Đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động để thực hiện các đơn hàng xuất nhập khẩu;

 Phương thức thanh toán đa dạng: tín dụng chứng từ (L/C), nhờ thu trả ngay (D/P), nhờ thu trả chậm (D/A), chuyển tiền bằng điện (TTR);

 Được chiết khấu bộ chứng từ để thu nợ sớm;

 Tỷ lệ tài trợ lên đến 90%.

 Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

MSB cấp tín dụng cho khách hàng xuất khẩu nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ việc thu mua nguyên vật liệu và các chi phí khác để sản xuất, gia công chế biến, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu.

Lợi ích

 Khách hàng được tài trợ từ khi có đơn hàng xuất khẩu; Đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động để thực hiện các đơn hàng xuất nhập khẩu;

 Phương thức thanh toán đa dạng: tín dụng chứng từ (L/C), nhờ thu trả ngay (D/P), nhờ thu trả chậm (D/A), chuyển tiền bằng điện (TTR);

 Được chiết khấu bộ chứng từ để thu nợ sớm;

 Tỷ lệ tài trợ lên đến 90%.

 Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö