Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:50 ngày 18/09/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Nhờ thu xuất khẩu

Công cụ tính toán

Nhờ thu xuất khẩu

Thông tin sản phẩm

MSB nhận bộ chứng từ đòi tiền theo phương thức nhờ thu từ phía khách hàng để chuyển cho ngân hàng nước ngoài. Sau khi nhận được thanh toán, MSB thực hiện báo có vào tài khoản chỉ định của khách hàng.

Lợi ích

 Đơn giản và tiết kiệm chi phí hơn so với phương thức tín dụng chứng từ.

 Được tư vấn giao dịch, giảm thiểu rủi ro theo tập quán quốc tế về nhờ thu URC522.

 Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

MSB nhận bộ chứng từ đòi tiền theo phương thức nhờ thu từ phía khách hàng để chuyển cho ngân hàng nước ngoài. Sau khi nhận được thanh toán, MSB thực hiện báo có vào tài khoản chỉ định của khách hàng.

Lợi ích

 Đơn giản và tiết kiệm chi phí hơn so với phương thức tín dụng chứng từ.

 Được tư vấn giao dịch, giảm thiểu rủi ro theo tập quán quốc tế về nhờ thu URC522.

 Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö