Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:50 ngày 18/09/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Chuyển nhượng L/C

Công cụ tính toán

Chuyển nhượng L/C

Thông tin sản phẩm

Sau khi nhận được L/C xuất khẩu từ ngân hàng nước ngoài chỉ định MSB là ngân hàng chuyển nhượng, MSB sẽ thông báo L/C xuất khẩu cho nhà xuất khẩu và thực hiện chuyển nhượng  L/C theo yêu cầu đồng thời thông báo L/C chuyển nhượng cho người thụ hưởng thứ hai.

LỢI ÍCH

 Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện;

 Người thụ hưởng thứ hai được đảm bảo thanh toán, có quyền yêu cầu ngân hàng được chỉ định trong L/C gốc thực hiện thanh toán;

 Người thụ hưởng thứ nhất có thể cung cấp phương tiện đảm bảo cho người thụ hưởng thứ 2 mà không cần phải sử dụng hạn mức tín dụng tại MSB.

 Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Sau khi nhận được L/C xuất khẩu từ ngân hàng nước ngoài chỉ định MSB là ngân hàng chuyển nhượng, MSB sẽ thông báo L/C xuất khẩu cho nhà xuất khẩu và thực hiện chuyển nhượng  L/C theo yêu cầu đồng thời thông báo L/C chuyển nhượng cho người thụ hưởng thứ hai.

LỢI ÍCH

 Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện;

 Người thụ hưởng thứ hai được đảm bảo thanh toán, có quyền yêu cầu ngân hàng được chỉ định trong L/C gốc thực hiện thanh toán;

 Người thụ hưởng thứ nhất có thể cung cấp phương tiện đảm bảo cho người thụ hưởng thứ 2 mà không cần phải sử dụng hạn mức tín dụng tại MSB.

 Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö