Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 15:10 ngày 18/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Xác nhận L/C

Công cụ tính toán

Xác nhận L/C

Thông tin sản phẩm

Sau khi nhận được L/C xuất khẩu từ ngân hàng nước ngoài chỉ định MSB là ngân hàng xác nhận, MSB sẽ thông báo L/C xuất khẩu cho khách hàng và xác nhận L/C theo yêu cầu.

LỢI ÍCH:

 Đảm bảo thanh toán, giúp doanh nghiệp loại bỏ các rủi ro từ phía nước ngoài;

 Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

 Đội ngũ chuyên gia thanh toán quốc tế tư vấn về các điều khoản L/C.

 Tư vấn miễn phí về các điều khoản thanh toán và nội dung L/C, lựa chọn ngân hàng phát hành nhằm đảm bảo an toàn thanh toán và tiết kiệm chi phí (nếu khách hàng có nhu cầu trước khi ký hợp đồng).

 Cung cấp các dịch vụ kết nối tiện ích khác: tài trợ trước giao hàng, tài trợ sau giao hàng…

 Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Sau khi nhận được L/C xuất khẩu từ ngân hàng nước ngoài chỉ định MSB là ngân hàng xác nhận, MSB sẽ thông báo L/C xuất khẩu cho khách hàng và xác nhận L/C theo yêu cầu.

LỢI ÍCH:

 Đảm bảo thanh toán, giúp doanh nghiệp loại bỏ các rủi ro từ phía nước ngoài;

 Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

 Đội ngũ chuyên gia thanh toán quốc tế tư vấn về các điều khoản L/C.

 Tư vấn miễn phí về các điều khoản thanh toán và nội dung L/C, lựa chọn ngân hàng phát hành nhằm đảm bảo an toàn thanh toán và tiết kiệm chi phí (nếu khách hàng có nhu cầu trước khi ký hợp đồng).

 Cung cấp các dịch vụ kết nối tiện ích khác: tài trợ trước giao hàng, tài trợ sau giao hàng…

 Tham khảo biểu phí dịch vụ tại đây.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö