Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 10:24 ngày 04/12/2020 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt

Tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt

Thông tin sản phẩm

Đối tượng khách hàng: Doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đặc điểm: Tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt của MSB là giải pháp dành cho Doanh nghiệp có nhu cầu rút một phần vốn trước hạn, mà vẫn bảo toàn được phần lãi theo thỏa thuận ban đầu cho phần vốn gốc còn lại. Với giải pháp ưu việt này, Doanh nghiệp có thể kịp thời nắm bắt những cơ hội kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng và đảm bảo an toàn cho nguồn vốn nhàn rỗi.

Lợi ích:

  • Chủ động rút và sử dụng vốn gốc nhiều lần mà không phải tất toán hợp đồng trước hạn.
  • Bảo toàn lãi suất của phần vốn gốc còn lại theo thỏa thuận trong hợp đồng tiền gửi.
  • Nhanh gọn, tiện lợi về thủ tục rút gốc từng lần.

Hướng dẫn đăng ký: Thực hiện đăng ký tại Chi nhánh/PGD gần nhất của MSB.

Biểu phí và lãi suất: Theo biểu phí dịch vụ tài khoản của MSB từng thời kỳ.

Đối tượng khách hàng: Doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đặc điểm: Tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt của MSB là giải pháp dành cho Doanh nghiệp có nhu cầu rút một phần vốn trước hạn, mà vẫn bảo toàn được phần lãi theo thỏa thuận ban đầu cho phần vốn gốc còn lại. Với giải pháp ưu việt này, Doanh nghiệp có thể kịp thời nắm bắt những cơ hội kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng và đảm bảo an toàn cho nguồn vốn nhàn rỗi.

Lợi ích:

  • Chủ động rút và sử dụng vốn gốc nhiều lần mà không phải tất toán hợp đồng trước hạn.
  • Bảo toàn lãi suất của phần vốn gốc còn lại theo thỏa thuận trong hợp đồng tiền gửi.
  • Nhanh gọn, tiện lợi về thủ tục rút gốc từng lần.

Hướng dẫn đăng ký: Thực hiện đăng ký tại Chi nhánh/PGD gần nhất của MSB.

Biểu phí và lãi suất: Theo biểu phí dịch vụ tài khoản của MSB từng thời kỳ.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö