Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 15:10 ngày 18/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Tài khoản thanh toán lãi suất bậc thang

Tài khoản thanh toán lãi suất bậc thang

Thông tin sản phẩm

Đối tượng khách hàng: Doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đặc điểm: Tài khoản thanh toán lãi suất bậc thang của MSB là giải pháp tài khoản dành cho Doanh nghiệp có nhu cầu hưởng lãi tài khoản thanh toán theo lãi suất bậc thang. Lãi suất tùy thuộc theo số dư thực tế trên tài khoản thanh toán của Doanh nghiệp hàng ngày và tổng lãi được cộng dồn trả vào cuối tháng.

Lợi ích:

  • Lãi suất bậc thang cạnh tranh, lên tới 1%.
  • Giảm 40% phí chuyển khoản Internet Banking.
  • Miễn phí dịch vụ khi sử dụng Mobile Banking App, Internet Banking của MSB.
  • Miễn phí quản lý tài khoản và dịch vụ trả lương.

Hướng dẫn đăng ký: Thực hiện đăng ký tại Chi nhánh/PGD gần nhất của MSB.

Biểu phí và lãi suất: Theo biểu phí dịch vụ tài khoản của MSB từng thời kỳ.

Đối tượng khách hàng: Doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đặc điểm: Tài khoản thanh toán lãi suất bậc thang của MSB là giải pháp tài khoản dành cho Doanh nghiệp có nhu cầu hưởng lãi tài khoản thanh toán theo lãi suất bậc thang. Lãi suất tùy thuộc theo số dư thực tế trên tài khoản thanh toán của Doanh nghiệp hàng ngày và tổng lãi được cộng dồn trả vào cuối tháng.

Lợi ích:

  • Lãi suất bậc thang cạnh tranh, lên tới 1%.
  • Giảm 40% phí chuyển khoản Internet Banking.
  • Miễn phí dịch vụ khi sử dụng Mobile Banking App, Internet Banking của MSB.
  • Miễn phí quản lý tài khoản và dịch vụ trả lương.

Hướng dẫn đăng ký: Thực hiện đăng ký tại Chi nhánh/PGD gần nhất của MSB.

Biểu phí và lãi suất: Theo biểu phí dịch vụ tài khoản của MSB từng thời kỳ.

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö