Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 14:49 ngày 02/06/2020 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến

Công cụ tính toán

Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến

Thông tin sản phẩm

 Lợi ích:

  • Lãi suất cao hơn tới 0.5% so với tại quầy
  • Lựa chọn phong phú với 5 dòng sản phẩm Tiết kiệm trực tuyến
  • Công nghệ bảo mật hàng đầu thế giới
  • Tiện dụng khi gửi góp định kỳ hoặc gửi thêm.

 Tính năng:

Sản phẩm

Lãi suất cao nhất

Định kỳ sinh lời

Trả lãi ngay

Rút gốc từng phần

Ong Vàng

Loại tiền huy động

VND

Kỳ hạn (tháng)

1-13, 15, 18, 24, 36

2-13, 15, 18, 24, 36

1-13, 15, 18, 24, 36

3-13, 15, 18, 24, 36

Số tiền gửi tối thiểu

1 triệu VND

20 triệu VND

1 triệu VND

Phương thức trả lãi

Cuối kỳ

Định kỳ hàng tháng

Trả lãi 1 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền

Cuối kỳ

Đáo hạn (Nếu ngày đến hạn thanh toán trùng với ngày nghỉ hoặc ngày lễ theo quy định của MSB thì việc chi trả gốc và lãi sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo đầu tiên)

Tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng với lãi suất tại thời điểm chuyển kỳ hạn. (*)

Không tự động tái tục. Khi đến hạn số dư gốc sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán do KH chỉ định tại thời điểm gửi tiền.

Tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng (*)

 (*) Nếu khách hàng không tất toán vào ngày đến hạn và không có thoả thuận nào khác

Rút trước hạn

KH được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn.

KH được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn.
Đối với nhận lãi định kỳ hàng tháng, hệ thống sẽ tự động tính lại số lãi được hưởng và khấu trừ vào gốc toàn bộ tiền lãi đã chi vượt quá so với số tiền lãi được hưởng.

KH không được phép rút trước hạn.

- KH được phép rút trước hạn (một phần hoặc toàn bộ).

- Được rút gốc từng phần tối đa 5 lần trong suốt kỳ hạn gửi
- Phần gốc rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn, phần tiền gốc còn lại vẫn được hưởng lãi suất theo kỳ hạn của thẻ tiết kiệm.

KH được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn.

 

*Lưu ý: Riêng đối với sản phẩm Tiết kiệm trực tuyến Ong Vàng, lãi suất sẽ thay đổi theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

 

 

 

 Lợi ích:

  • Lãi suất cao hơn tới 0.5% so với tại quầy
  • Lựa chọn phong phú với 5 dòng sản phẩm Tiết kiệm trực tuyến
  • Công nghệ bảo mật hàng đầu thế giới
  • Tiện dụng khi gửi góp định kỳ hoặc gửi thêm.

 Tính năng:

Sản phẩm

Lãi suất cao nhất

Định kỳ sinh lời

Trả lãi ngay

Rút gốc từng phần

Ong Vàng

Loại tiền huy động

VND

Kỳ hạn (tháng)

1-13, 15, 18, 24, 36

2-13, 15, 18, 24, 36

1-13, 15, 18, 24, 36

3-13, 15, 18, 24, 36

Số tiền gửi tối thiểu

1 triệu VND

20 triệu VND

1 triệu VND

Phương thức trả lãi

Cuối kỳ

Định kỳ hàng tháng

Trả lãi 1 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền

Cuối kỳ

Đáo hạn (Nếu ngày đến hạn thanh toán trùng với ngày nghỉ hoặc ngày lễ theo quy định của MSB thì việc chi trả gốc và lãi sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo đầu tiên)

Tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng với lãi suất tại thời điểm chuyển kỳ hạn. (*)

Không tự động tái tục. Khi đến hạn số dư gốc sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán do KH chỉ định tại thời điểm gửi tiền.

Tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng (*)

 (*) Nếu khách hàng không tất toán vào ngày đến hạn và không có thoả thuận nào khác

Rút trước hạn

KH được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn.

KH được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn.
Đối với nhận lãi định kỳ hàng tháng, hệ thống sẽ tự động tính lại số lãi được hưởng và khấu trừ vào gốc toàn bộ tiền lãi đã chi vượt quá so với số tiền lãi được hưởng.

KH không được phép rút trước hạn.

- KH được phép rút trước hạn (một phần hoặc toàn bộ).

- Được rút gốc từng phần tối đa 5 lần trong suốt kỳ hạn gửi
- Phần gốc rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn, phần tiền gốc còn lại vẫn được hưởng lãi suất theo kỳ hạn của thẻ tiết kiệm.

KH được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn.

 

*Lưu ý: Riêng đối với sản phẩm Tiết kiệm trực tuyến Ong Vàng, lãi suất sẽ thay đổi theo quy định của MSB trong từng thời kỳ.

 

 

 

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö