Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:56 ngày 15/02/2019 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến

Công cụ tính toán

Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến

Lợi ích

Lãi suất cao hơn tới 0.6% so với tại quầy.

Lựa chọn phong phú với 5 dòng sản phẩm Tiết kiệm trực tuyến.

Công nghệ bảo mật hàng đầu thế giới.

Tiện dụng khi gửi góp định kỳ hoặc gửi thêm.

Tham khảo thông tin lãi suất tại Biểu lãi suất (VNDUSD)

 

Tính năng

Sản phẩm

Lãi suất cao nhất

Định kỳ sinh lời

Trả lãi ngay

Rút gốc từng phần

Ong Vàng

Loại tiền huy động

VND

 VND

VND

VND

 VND

Kỳ hạn

 1-13, 15, 18, 24, 36 tháng

2-13, 15, 18, 24, 36 tháng

1-13, 15, 18, 24, 36 tháng

1-13, 15, 18, 24, 36 tháng

3-13, 15, 18, 24, 36 tháng

Số tiền gửi tối thiểu

1.000.000 VND

1.000.000 VND

1.000.000 VND

20.000.000VNĐ

1.000.000 VND

Phương thức trả lãi

Cuối kỳ.

Định kỳ hàng tháng

Trả lãi 1 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền.

Cuối kỳ

Cuối kỳ

Đáo hạn

(Nếu ngày đến hạn thanh toán trùng với ngày nghỉ hoặc ngày lễ theo quy định của Maritime Bank thì việc chi trả gốc và lãi sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo đầu tiên).

Tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng với lãi suất tại thời điểm chuyển kỳ hạn. (*)

Không tự động tái tục.

Khi đến hạn số dư gốc sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán do Khách hàng chỉ định tại thời điểm gửi tiền.

Tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng. (*)

Tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng (*)

 (*)Nếu khách hàng không tất toán vào ngày đến hạn và không có thoả thuận nào khác

Rút trước hạn

Khách hàng được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn.

Khách hàng được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn.
Đối với nhận lãi định kỳ hàng tháng, hệ thống sẽ tự động tính lại số lãi được hưởng và khấu trừ vào gốc toàn bộ tiền lãi đã chi vượt quá so với số tiền lãi được hưởng.

Khách hàng không được phép rút trước hạn.

- Khách hàng được phép rút trước hạn (một phần hoặc toàn bộ).

- Được rút gốc từng phần tối đa 5 lần trong suốt kỳ hạn gửi
- Phần gốc rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn, phần tiền gốc còn lại vẫn được hưởng lãi suất theo kỳ hạn của thẻ tiết kiệm.

Khách hàng được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn.

*Lưu ý: Riêng đối với sản phẩm Tiết kiệm trực tuyến Ong Vàng, lãi suất sẽ thay đổi theo quy định của Maritime Bank trong từng thời kỳ.

Mẫu biểu:

   + Bản Điều khoản giao dịch mẫu về Tiền gửi tiết kiệm tại đây

 

Lãi suất cao hơn tới 0.6% so với tại quầy.

Lựa chọn phong phú với 5 dòng sản phẩm Tiết kiệm trực tuyến.

Công nghệ bảo mật hàng đầu thế giới.

Tiện dụng khi gửi góp định kỳ hoặc gửi thêm.

Tham khảo thông tin lãi suất tại Biểu lãi suất (VNDUSD)

 

Sản phẩm

Lãi suất cao nhất

Định kỳ sinh lời

Trả lãi ngay

Rút gốc từng phần

Ong Vàng

Loại tiền huy động

VND

 VND

VND

VND

 VND

Kỳ hạn

 1-13, 15, 18, 24, 36 tháng

2-13, 15, 18, 24, 36 tháng

1-13, 15, 18, 24, 36 tháng

1-13, 15, 18, 24, 36 tháng

3-13, 15, 18, 24, 36 tháng

Số tiền gửi tối thiểu

1.000.000 VND

1.000.000 VND

1.000.000 VND

20.000.000VNĐ

1.000.000 VND

Phương thức trả lãi

Cuối kỳ.

Định kỳ hàng tháng

Trả lãi 1 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền.

Cuối kỳ

Cuối kỳ

Đáo hạn

(Nếu ngày đến hạn thanh toán trùng với ngày nghỉ hoặc ngày lễ theo quy định của Maritime Bank thì việc chi trả gốc và lãi sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo đầu tiên).

Tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng với lãi suất tại thời điểm chuyển kỳ hạn. (*)

Không tự động tái tục.

Khi đến hạn số dư gốc sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán do Khách hàng chỉ định tại thời điểm gửi tiền.

Tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng. (*)

Tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng (*)

 (*)Nếu khách hàng không tất toán vào ngày đến hạn và không có thoả thuận nào khác

Rút trước hạn

Khách hàng được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn.

Khách hàng được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn.
Đối với nhận lãi định kỳ hàng tháng, hệ thống sẽ tự động tính lại số lãi được hưởng và khấu trừ vào gốc toàn bộ tiền lãi đã chi vượt quá so với số tiền lãi được hưởng.

Khách hàng không được phép rút trước hạn.

- Khách hàng được phép rút trước hạn (một phần hoặc toàn bộ).

- Được rút gốc từng phần tối đa 5 lần trong suốt kỳ hạn gửi
- Phần gốc rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn, phần tiền gốc còn lại vẫn được hưởng lãi suất theo kỳ hạn của thẻ tiết kiệm.

Khách hàng được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn.

*Lưu ý: Riêng đối với sản phẩm Tiết kiệm trực tuyến Ong Vàng, lãi suất sẽ thay đổi theo quy định của Maritime Bank trong từng thời kỳ.

Mẫu biểu:

   + Bản Điều khoản giao dịch mẫu về Tiền gửi tiết kiệm tại đây

 

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö