Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 15:10 ngày 18/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Tiết kiệm lãi suất cao nhất

Công cụ tính toán

Tiết kiệm lãi suất cao nhất

Lợi ích

Lãi suất cao nhất so với các sản phẩm gửi tiết kiệm khác;  

Kỳ hạn gửi đa dạng;  

Tham khảo thông tin lãi suất tại Biểu lãi suất (VND, USD);

Được sử dụng để xác nhận khả năng tài chính cho bản thân hoặc thân nhân đi du lịch, học tập… ở nước ngoài.  

Được chuyển nhượng, cầm cố… sổ tiết kiệm để vay vốn tại MSB với lãi suất ưu đãi;

Gửi và rút tiền tại bất cứ phòng giao dịch nào của MSB;

Tính năng

Kỳ hạn linh hoạt: 1 -13, 15, 18, 24, 36 tháng.

Phương thức lĩnh lãi: Cuối kỳ.

Loại tiền gửi: VND/USD.

Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VNĐ/30 USD.

Khi đáo hạn: Nếu khách hàng không tất toán vào ngày đến hạn và không có thoả thuận nào khác thì MSB sẽ tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng với lãi suất tại thời điểm chuyển kỳ hạn. (Ngày đến hạn thanh toán trùng với ngày nghỉ hoặc ngày lễ theo quy định của MSB thì việc chi trả gốc và lãi sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo đầu tiên).

Rút trước hạn: Khách hàng được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn.

Mẫu biểu:

   + Bản Điều khoản giao dịch mẫu về Tiền gửi tiết kiệm tại đây

Lãi suất cao nhất so với các sản phẩm gửi tiết kiệm khác;  

Kỳ hạn gửi đa dạng;  

Tham khảo thông tin lãi suất tại Biểu lãi suất (VND, USD);

Được sử dụng để xác nhận khả năng tài chính cho bản thân hoặc thân nhân đi du lịch, học tập… ở nước ngoài.  

Được chuyển nhượng, cầm cố… sổ tiết kiệm để vay vốn tại MSB với lãi suất ưu đãi;

Gửi và rút tiền tại bất cứ phòng giao dịch nào của MSB;

Kỳ hạn linh hoạt: 1 -13, 15, 18, 24, 36 tháng.

Phương thức lĩnh lãi: Cuối kỳ.

Loại tiền gửi: VND/USD.

Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VNĐ/30 USD.

Khi đáo hạn: Nếu khách hàng không tất toán vào ngày đến hạn và không có thoả thuận nào khác thì MSB sẽ tự động chuyển cả gốc và lãi sang kỳ hạn mới tương ứng với lãi suất tại thời điểm chuyển kỳ hạn. (Ngày đến hạn thanh toán trùng với ngày nghỉ hoặc ngày lễ theo quy định của MSB thì việc chi trả gốc và lãi sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo đầu tiên).

Rút trước hạn: Khách hàng được phép rút trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn.

Mẫu biểu:

   + Bản Điều khoản giao dịch mẫu về Tiền gửi tiết kiệm tại đây

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö