Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 14:49 ngày 02/06/2020 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...

So sánh các sản phẩm tiết kiệm

Công cụ tính toán

So sánh các sản phẩm tiết kiệm

Loại tiền gửi

TK Định kỳ sinh lời

TK Gửi tiền trả lãi ngay

TK Lãi suất cao nhất

TK Phú An Thuận

TK Ong Vàng

TK Măng non

TK Trực tuyến

Lãi suất

Tham khảo thông tin lãi suất tại Biểu lãi suất (VNDUSD)

Kỳ hạn

2-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng

1-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng

1-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng

Không kỳ hạn

3-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng

3-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng 4-15 năm

1-36 tháng

Loại tiền nhận gửi

VND, USD

VND, USD

VND, USD

VND, USD

VND, USD

VND, USD

VND

Số tiền gửi tối thiểu

500.000 VND / 30 USD

500.000 VND / 30 USD

500.000 VND / 30 USD

500.000 VND / 30 USD

1.000.000 VND / 100 USD

200.000 VND / 10 USD

1.000.000 VND

Phương thức tính lãi

Định kỳ hàng tháng

Trả lãi 1 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền

Cuối kỳ

Định kỳ cuối tháng

Cuối kỳ

Cuối kỳ

Lãi cộng dồn vào gốc hoặc chuyển vào tài khoản thanh toán

Lưu ý khi rút tiền

Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH

Không được rút trước hạn

Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH

Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH

Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH

Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH

Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH (ngoại trừ sản phẩm TK Trả lãi ngay trực tuyến)

 


Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö