Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 15:10 ngày 18/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Công cụ tính toán

Giao dịch ngoại hối

Giao dịch ngoại hối giao ngay

Là giao dịch mà MSB thực hiện mua, bán một số lượng ngoại tệ nhất định với doanh nghiệp theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và kết thúc thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cam kết mua bán.

Lợi ích:
 
Hình thức giao dịch đơn giản, đáp ứng ngay các nhu cầu giao dịch ngoại tệ của khách hàng. Áp dụng với tất cả các cặp ngoại tệ

Giao dịch ngoại hối kỳ hạn

Là giao dịch trong đó MSB cam kết sẽ mua, bán với doanh nghiệp một số lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác đinh tại thời điểm thỏa thuận và việc thanh toán sẽ được thực hiện trong tương lai (từ tối thiểu là 3 ngày đến tối đa là 365 ngày). Khi muốn phòng ngừa rủi ro tỷ giá biến động, khách hàng có thể sử dụng sản phẩm giao dịch ngoại hối kỳ hạn.

Lợi ích:

Áp dụng cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng ngoại tệ tại một thời điểm nhất định trong tương lai

Giúp khách hàng kế hoạch hóa được việc sử dụng nguồn tiền, cố định được tỉ giá, tránh rủi ro biến động tỷ giá trong tương lai

Điểm kỳ hạn/điểm swap: Là mức chênh lệch giữa tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn được xác định tại thời điểm hiện tại. Điểm kỳ hạn được tính toán trên cơ sở chênh lệch lãi suất của hai đồng tiền với công thức như sau:

(Lãi suất VND – Lãi suất USD) * Tỷ giá spot * Số ngày kỳ hạn /360 ngày
 

Giao dịch hoán đổi ngoại tệ chéo

Là giao dịch mà khách hàng phải thực hiện đồng thời cả hai giao dịch: Giao dịch mua (bán) giao ngay 1 lượng ngoại tệ và giao dịch bán (mua) cùng một lượng ngoại tệ này trong tương lai (chỉ có hai đồng tiền được sử dụng trong giao dịch), trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Lợi ích:

Giúp khách hàng tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn tiền hiện có với các mức chi phí huy động vốn khác nhau

Khi khách hàng có dư một loại ngoại tệ và có có nhu cầu sử dụng một loại ngoại tệ khác sẵn có để trao đổi với MSB

Khách hàng có thể quản lý tốt hơn dòng tiền của mình, tận dụng tối đa nguồn sẵn có đồng thời có cơ hội hưởng chênh lệch lãi suất tại từng thời kỳ
 

Giao dịch quyền chọn tiền tệ

Là giao dịch mà giữa 2 bên mua quyền và bên bán quyền, trong đó bên mua quyền có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một lượng ngoại tệ nhất định ở một mức tỉ giá xác định trong một khoảng thời gian thỏa thuận trước sau khi đã trả 1 khoản phí quyền chọn tại thời điểm giao dịch.

Đặc điểm:

Quyền chọn mua (Call option): Là quyền được mua một lượng ngoại tệ tại tỉ giá thỏa thuận trong một khoảng thời gian hoặc thời điểm xác định.

Quyền chọn bán (Put option): Là quyền được bán một lượng ngoại tệ với tỉ giá thỏa thuận trong một khoảng thời gian hoặc thời điểm xác định.

Quyền chọn kiểu Châu âu, là loại quyền chọn mà bên mua chỉ được thực hiện quyền vào ngày đáo hạn của hợp đồng.

Quyền chọn kiểu Mỹ, là loại quyền chọn mà bên mua có thể thực hiện quyền vào bất kỳ ngày nào trong thời gian hiệu lực của hợp đồng.

Kỳ hạn của hợp đồng: từ 3 – 365 ngày

Tỷ giá thực hiện: Tỷ giá mà người mua quyền được mua hoặc bán ngoại tệ. Tỷ giá này do khách hàng tự lựa chọn.

Phí quyền chọn: là số tiền mà người mua phải trả cho người bán để có được quyền mua hoặc quyền bán ngoại tệ.

Lợi ích:

Giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro trước sự biến động của tỉ giá.

Khách hàng có thể tính toán chi phí và lựa chọn được mức tỷ giá mong muốn.

Có cơ hội đầu tư hiệu quả dựa trên những phán đoán về xu hướng tỉ giá.
 
Là giao dịch mà MSB thực hiện mua, bán một số lượng ngoại tệ nhất định với doanh nghiệp theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch và kết thúc thanh toán trong vòng 2 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cam kết mua bán.

Lợi ích:
 
Hình thức giao dịch đơn giản, đáp ứng ngay các nhu cầu giao dịch ngoại tệ của khách hàng. Áp dụng với tất cả các cặp ngoại tệ
Là giao dịch trong đó MSB cam kết sẽ mua, bán với doanh nghiệp một số lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác đinh tại thời điểm thỏa thuận và việc thanh toán sẽ được thực hiện trong tương lai (từ tối thiểu là 3 ngày đến tối đa là 365 ngày). Khi muốn phòng ngừa rủi ro tỷ giá biến động, khách hàng có thể sử dụng sản phẩm giao dịch ngoại hối kỳ hạn.

Lợi ích:

Áp dụng cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng ngoại tệ tại một thời điểm nhất định trong tương lai

Giúp khách hàng kế hoạch hóa được việc sử dụng nguồn tiền, cố định được tỉ giá, tránh rủi ro biến động tỷ giá trong tương lai

Điểm kỳ hạn/điểm swap: Là mức chênh lệch giữa tỷ giá giao ngay và tỷ giá kỳ hạn được xác định tại thời điểm hiện tại. Điểm kỳ hạn được tính toán trên cơ sở chênh lệch lãi suất của hai đồng tiền với công thức như sau:

(Lãi suất VND – Lãi suất USD) * Tỷ giá spot * Số ngày kỳ hạn /360 ngày
 
Là giao dịch mà khách hàng phải thực hiện đồng thời cả hai giao dịch: Giao dịch mua (bán) giao ngay 1 lượng ngoại tệ và giao dịch bán (mua) cùng một lượng ngoại tệ này trong tương lai (chỉ có hai đồng tiền được sử dụng trong giao dịch), trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Lợi ích:

Giúp khách hàng tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn tiền hiện có với các mức chi phí huy động vốn khác nhau

Khi khách hàng có dư một loại ngoại tệ và có có nhu cầu sử dụng một loại ngoại tệ khác sẵn có để trao đổi với MSB

Khách hàng có thể quản lý tốt hơn dòng tiền của mình, tận dụng tối đa nguồn sẵn có đồng thời có cơ hội hưởng chênh lệch lãi suất tại từng thời kỳ
 
Là giao dịch mà giữa 2 bên mua quyền và bên bán quyền, trong đó bên mua quyền có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một lượng ngoại tệ nhất định ở một mức tỉ giá xác định trong một khoảng thời gian thỏa thuận trước sau khi đã trả 1 khoản phí quyền chọn tại thời điểm giao dịch.

Đặc điểm:

Quyền chọn mua (Call option): Là quyền được mua một lượng ngoại tệ tại tỉ giá thỏa thuận trong một khoảng thời gian hoặc thời điểm xác định.

Quyền chọn bán (Put option): Là quyền được bán một lượng ngoại tệ với tỉ giá thỏa thuận trong một khoảng thời gian hoặc thời điểm xác định.

Quyền chọn kiểu Châu âu, là loại quyền chọn mà bên mua chỉ được thực hiện quyền vào ngày đáo hạn của hợp đồng.

Quyền chọn kiểu Mỹ, là loại quyền chọn mà bên mua có thể thực hiện quyền vào bất kỳ ngày nào trong thời gian hiệu lực của hợp đồng.

Kỳ hạn của hợp đồng: từ 3 – 365 ngày

Tỷ giá thực hiện: Tỷ giá mà người mua quyền được mua hoặc bán ngoại tệ. Tỷ giá này do khách hàng tự lựa chọn.

Phí quyền chọn: là số tiền mà người mua phải trả cho người bán để có được quyền mua hoặc quyền bán ngoại tệ.

Lợi ích:

Giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro trước sự biến động của tỉ giá.

Khách hàng có thể tính toán chi phí và lựa chọn được mức tỷ giá mong muốn.

Có cơ hội đầu tư hiệu quả dựa trên những phán đoán về xu hướng tỉ giá.
 
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö