Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 15:10 ngày 18/01/2022 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Dịch vụ tài trợ thương mại

Công cụ tính toán

Dịch vụ tài trợ thương mại

Đặc điểm

Với thế mạnh về cung cấp các dịch vụ nguồn vốn đa dạng kết hợp công nghệ hiện đại linh hoạt trên thị trường liên ngân hàng Việt Nam; cùng với hệ thống vận hành thanh toán và tài trợ thương mại khá tốt so với các ngân hàng cổ phần khác; với uy tín đã được các ngân hàng nước ngoài đánh giá cao, MSB tự tin cung cấp dịch vụ outsourcing thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại cho các khách hàng định chế tài chính (ngân hàng và phi ngân hàng) tại thị trường Việt Nam.

Dịch vụ cung cấp

Dịch vụ cung cấp bao gồm:

Dịch vụ phát hành và thanh toán thư tín dụng nhập khẩu.

Dịch vụ xác nhận thư tín dụng nhập khẩu.

Dịch vụ thanh toán chứng từ xuất khẩu.

Dịch vụ thông báo thư tín dụng xuất khẩu và Bảo lãnh nước ngoài.

Dịch vụ tài khoản Nostro: dịch vụ Ghi nợ và Ghi có trên các Tài khoản VND và ngoại tệ được phép thanh toán.

Các dịch vụ khác được thiết kế đặc biệt theo yêu cầu của Định chế tài chính phù hợp quy định của pháp luật.

Với thế mạnh về cung cấp các dịch vụ nguồn vốn đa dạng kết hợp công nghệ hiện đại linh hoạt trên thị trường liên ngân hàng Việt Nam; cùng với hệ thống vận hành thanh toán và tài trợ thương mại khá tốt so với các ngân hàng cổ phần khác; với uy tín đã được các ngân hàng nước ngoài đánh giá cao, MSB tự tin cung cấp dịch vụ outsourcing thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại cho các khách hàng định chế tài chính (ngân hàng và phi ngân hàng) tại thị trường Việt Nam.

Dịch vụ cung cấp bao gồm:

Dịch vụ phát hành và thanh toán thư tín dụng nhập khẩu.

Dịch vụ xác nhận thư tín dụng nhập khẩu.

Dịch vụ thanh toán chứng từ xuất khẩu.

Dịch vụ thông báo thư tín dụng xuất khẩu và Bảo lãnh nước ngoài.

Dịch vụ tài khoản Nostro: dịch vụ Ghi nợ và Ghi có trên các Tài khoản VND và ngoại tệ được phép thanh toán.

Các dịch vụ khác được thiết kế đặc biệt theo yêu cầu của Định chế tài chính phù hợp quy định của pháp luật.

Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö