Tỷ giá ngoại tệ & vàng

Cập nhật lúc 08:50 ngày 18/09/2021 và chỉ mang tính chất tham khảo

ProductCategoryPortlet

Actions
Loading...
San pham tab

Thẻ ghi nợ quốc tế

Công cụ tính toán

Thẻ ghi nợ quốc tế

Tiện ích

Thẻ ghi nợ cao cấp Mastercard Platinum

 • Miễn tất cả các loại phí bao gồm: phí phát hành, phí thường niên, phí rút tiền tại ATM nội địa, phí phát hành lại thẻ.
 • Hưởng lãi suất không kỳ hạn trên số dư tài khoản (với số tiền từ 100 triệu VNĐ lãi suất là 0.3%/năm, với số tiền từ 500 triệu VNĐ lãi suất là 0.7%/năm); 
 • Tận hưởng các ưu đãi mua sắm, ẩm thực, du lịch theo các chương trình của MSB trong từng thời kỳ. Khám phá Thế giới ưu đãi Joy
 • Thẻ được sử dụng để chi tiêu toàn cầu tại các điểm chấp nhận thẻ có biểu tượng Master Card
 • Thẻ được tích hợp công nghệ thanh toán không tiếp xúc Contactless và được bảo mật tối đa với công nghệ Chip hiện đại
 
Thẻ ghi nợ quốc tế Visa Classic

 • Miễn tất cả các loại phí bao gồm: phí phát hành, phí thường niên, phí rút tiền tại ATM nội địa, phí phát hành lại thẻ.
 • Khách hàng được miễn phí phát hành, phí thường niên, phí rút tiền tại ATM MSB.
 • Khách hàng chỉ cần sử dụng một thẻ duy nhất cho nhu cầu thanh toán và rút tiền
 • Khách hàng được tận hưởng ưu đãi giảm giá lên tới 30% tại hơn 300 đối tác của MSB. Khám phá Thế giới ưu đãi Joy
 • Thẻ được sử dụng để chi tiêu toàn cầu và thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ có biểu tượng Visa
 • Thẻ được tích hợp công nghệ thanh toán không tiếp xúc Contactless và được bảo mật tối đa với công nghệ Chip hiện đại.

Hạn mức giao dịch thẻ

Hạn mức

Mastercard Platinum

Visa Debit Classic (dành cho KH thông thường)

Mặc định (VND)

Cao nhất (VND)

Mặc định (VND)

Cao nhất (VND)

I. Rút tiền tại ATM

1. Rút tiền/lần

Tại ATM MSB

30 triệu

 10 triệu

Tại ATM ngoài MSB

Tuỳ thuộc vào cài đặt của ATM

2. Rút tiền/ngày

Tại Việt Nam

30 triệu

100 triệu

20 triệu

Tại nước ngoài (ngoại tệ tương đương VND)

30 triệu

II. Chuyển khoản tại ATM của MSB

1. Chuyển khoản/lần

60 triệu

200 triệu

40 triệu

2. Chuyển khoản/ngày

III. Giao dịch tại POS

1. Giao dịch/lần

50 triệu

150 triệu

30 triệu

50 triệu

2. Giao dịch/ngày

IV. Giao dịch qua Internet

1. Giao dịch/lần

0

75 triệu

0

25 triệu

2. Giao dịch/ngày

V. Giao dịch qua Contactless

1. Giao dịch/lần

10 triệu

2. Giao dịch/ngày

 

Hạn mức

Easy Shop Premium

Easy Shop

Mặc định (VND)

Cao nhất (VND)

Mặc định (VND)

Cao nhất (VND)

I. Hạn mức rút tiền tại ATM(*)

1. Hạn mức rút tiền/lần

Tại ATM MSB

10 triệu

30 triệu

 5 triệu

10 triệu

Tại ATM ngoài MSB

Tuỳ thuộc vào cài đặt của ATM

2. Hạn mức rút tiền/ngày

Tại Việt Nam

30 triệu

100 triệu

20 triệu

Ở nước ngoài (ngoại tệ tương đương VND)

30 triệu

II. Hạn mức chuyển khoản tại ATM của MSB (*)

1. Chuyển khoản/lần

60 triệu

200 triệu

40 triệu

2. Chuyển khoản/ngày

III. Hạn mức giao dịch tại POS (*)

1. Hạn mức giao dịch/lần

50 triệu

150 triệu

30 triệu

50 triệu

2. Hạn mức giao dịch/ngày

IV. Hạn mức giao dịch qua Internet (*)

1. Hạn mức giao dịch/lần

0

75 triệu

0

25 triệu

2. Hạn mức giao dịch/ngày

 

Ưu đãi sử dụng thẻ

Mastercard Platinum   Visa Debit Classic
     
 
     

Miễn phí phát hành

 

Miễn phí phát hành

Miễn phí thường niên

 

Miễn phí thường niên

Miễn phí rút tiền tại ATM nội địa

 

Miễn phí rút tiền tại ATM nội địa

Miễn phí phát hành lại thẻ

   

Miễn phí phát hành PIN

 

 

 

Điều kiện mở thẻ

Form đăng ký mở tài khoản và sử dụng dịch vụ

Form đăng ký sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán

Biểu phí giao dịch thẻ

Hướng dẫn sử dụng - Câu hỏi thường gặp

Điều khoản và điều kiện

So sánh hạng thẻ

Nội dung Mastercard Platinum Visa Debit Classic

Miễn phí phát hành

Miễn phí thường niên

Miễn phí rút tiền tại ATM MSB

Miễn phí rút tiền tại ATM ngân hàng khác tại Việt Nam

Miễn phí 2 giao dịch đầu tiên trong tháng

Ưu đãi Golf & resort

 

Đặc quyền dành riêng cho Platinum Lifestyle

 

Internet Banking

Mobile App

Dịch vụ SMS

Đối tượng khách hàng

Dành riêng cho khách hàng ưu tiên của MSB

Dành cho khách hàng sử dụng M1, M-Money, M-Business, M-Payroll

Thẻ ghi nợ cao cấp Mastercard Platinum

 • Miễn tất cả các loại phí bao gồm: phí phát hành, phí thường niên, phí rút tiền tại ATM nội địa, phí phát hành lại thẻ.
 • Hưởng lãi suất không kỳ hạn trên số dư tài khoản (với số tiền từ 100 triệu VNĐ lãi suất là 0.3%/năm, với số tiền từ 500 triệu VNĐ lãi suất là 0.7%/năm); 
 • Tận hưởng các ưu đãi mua sắm, ẩm thực, du lịch theo các chương trình của MSB trong từng thời kỳ. Khám phá Thế giới ưu đãi Joy
 • Thẻ được sử dụng để chi tiêu toàn cầu tại các điểm chấp nhận thẻ có biểu tượng Master Card
 • Thẻ được tích hợp công nghệ thanh toán không tiếp xúc Contactless và được bảo mật tối đa với công nghệ Chip hiện đại
 
Thẻ ghi nợ quốc tế Visa Classic

 • Miễn tất cả các loại phí bao gồm: phí phát hành, phí thường niên, phí rút tiền tại ATM nội địa, phí phát hành lại thẻ.
 • Khách hàng được miễn phí phát hành, phí thường niên, phí rút tiền tại ATM MSB.
 • Khách hàng chỉ cần sử dụng một thẻ duy nhất cho nhu cầu thanh toán và rút tiền
 • Khách hàng được tận hưởng ưu đãi giảm giá lên tới 30% tại hơn 300 đối tác của MSB. Khám phá Thế giới ưu đãi Joy
 • Thẻ được sử dụng để chi tiêu toàn cầu và thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ có biểu tượng Visa
 • Thẻ được tích hợp công nghệ thanh toán không tiếp xúc Contactless và được bảo mật tối đa với công nghệ Chip hiện đại.

Hạn mức

Mastercard Platinum

Visa Debit Classic (dành cho KH thông thường)

Mặc định (VND)

Cao nhất (VND)

Mặc định (VND)

Cao nhất (VND)

I. Rút tiền tại ATM

1. Rút tiền/lần

Tại ATM MSB

30 triệu

 10 triệu

Tại ATM ngoài MSB

Tuỳ thuộc vào cài đặt của ATM

2. Rút tiền/ngày

Tại Việt Nam

30 triệu

100 triệu

20 triệu

Tại nước ngoài (ngoại tệ tương đương VND)

30 triệu

II. Chuyển khoản tại ATM của MSB

1. Chuyển khoản/lần

60 triệu

200 triệu

40 triệu

2. Chuyển khoản/ngày

III. Giao dịch tại POS

1. Giao dịch/lần

50 triệu

150 triệu

30 triệu

50 triệu

2. Giao dịch/ngày

IV. Giao dịch qua Internet

1. Giao dịch/lần

0

75 triệu

0

25 triệu

2. Giao dịch/ngày

V. Giao dịch qua Contactless

1. Giao dịch/lần

10 triệu

2. Giao dịch/ngày

 

Hạn mức

Easy Shop Premium

Easy Shop

Mặc định (VND)

Cao nhất (VND)

Mặc định (VND)

Cao nhất (VND)

I. Hạn mức rút tiền tại ATM(*)

1. Hạn mức rút tiền/lần

Tại ATM MSB

10 triệu

30 triệu

 5 triệu

10 triệu

Tại ATM ngoài MSB

Tuỳ thuộc vào cài đặt của ATM

2. Hạn mức rút tiền/ngày

Tại Việt Nam

30 triệu

100 triệu

20 triệu

Ở nước ngoài (ngoại tệ tương đương VND)

30 triệu

II. Hạn mức chuyển khoản tại ATM của MSB (*)

1. Chuyển khoản/lần

60 triệu

200 triệu

40 triệu

2. Chuyển khoản/ngày

III. Hạn mức giao dịch tại POS (*)

1. Hạn mức giao dịch/lần

50 triệu

150 triệu

30 triệu

50 triệu

2. Hạn mức giao dịch/ngày

IV. Hạn mức giao dịch qua Internet (*)

1. Hạn mức giao dịch/lần

0

75 triệu

0

25 triệu

2. Hạn mức giao dịch/ngày

 

Mastercard Platinum   Visa Debit Classic
     
 
     

Miễn phí phát hành

 

Miễn phí phát hành

Miễn phí thường niên

 

Miễn phí thường niên

Miễn phí rút tiền tại ATM nội địa

 

Miễn phí rút tiền tại ATM nội địa

Miễn phí phát hành lại thẻ

   

Miễn phí phát hành PIN

 

 

 

Form đăng ký mở tài khoản và sử dụng dịch vụ

Form đăng ký sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán

Biểu phí giao dịch thẻ

Hướng dẫn sử dụng - Câu hỏi thường gặp

Điều khoản và điều kiện

Nội dung Mastercard Platinum Visa Debit Classic

Miễn phí phát hành

Miễn phí thường niên

Miễn phí rút tiền tại ATM MSB

Miễn phí rút tiền tại ATM ngân hàng khác tại Việt Nam

Miễn phí 2 giao dịch đầu tiên trong tháng

Ưu đãi Golf & resort

 

Đặc quyền dành riêng cho Platinum Lifestyle

 

Internet Banking

Mobile App

Dịch vụ SMS

Đối tượng khách hàng

Dành riêng cho khách hàng ưu tiên của MSB

Dành cho khách hàng sử dụng M1, M-Money, M-Business, M-Payroll

Sử dụng thông tin đã đăng ký

Ghi nhớ thông tin đăng nhập
Quay trở lại trang đăng ký
Bình chọn

Công cụ tính toán

Bạn đã đăng kí thành công!

Täydentävä sisältö